Dylematy zarzadzania : tworzenie spółki z ogrniczona odpowiedzialnościa

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Spółka prawa handlowego-zagadnienia ogólne.

1.1 Spółki osobowe ………..4
1.2 Spółki kapitałowe ………..6

Rozdział II
Spółka z o.o.-podstawowe informacje

2.1. Osobowo-kapitałowy charakter spółki z o.o………… 9
2.2 Wady i zalety spółki z o.o………… 13
2.2.1 Zalety prowadzenia spółki z o.o………… 13
2.2.2 Wady prowadzenia spółki z o.o………… 15
2.3 Źródła regulacji prawnej ………..16
2.4 Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o………… 17
2.5 Organy spółki z o.o………… 19
2.5.1 Zarząd ………..21
2.5.2 Organy kontrolne……….. 23
2.5.3 Walne zgromadzenie wspólników……….. 24

Rozdział III
Powstanie spółki

3.1 Założenie spółki w sposób tradycyjny ………..26
3.2 Założenie spółki w trybie elektronicznym ………..29
3.3 Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o………… 31

Rozdział IV
Umowa spółki z o.o.

4.1 Podstawowe informacje ………..34
4.2 Umowa spółki z o.o………… 36
4.3 Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS-u……….. 39
4.4 Zmiana umowy spółki z o.o………… 42

Podsumowanie……….. 44
Bibliografia……….. 45
Netografia ………..47