Amortyzacja i środki trwałe w rachunkowości finansowej.

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp

Rozdział I.
Istota i znaczenie środków trwałych

1.1.Istota i klasyfikacja środków trwałych
1.2.Zasady ewidencji środków trwałych
1.3.Wartość początkowa środków trwałych
1.4.Utrata wartości aktywów

Rozdział II.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

2.1.Istota i metody amortyzacji
2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym
2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym
2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej

Rozdział III.
Analiza środków trwałych na przykładzie firmy xyz

3.1.Charakterystyka jednostki
3.2.Ewidencja posiadanych przez firmę środków trwałych
3.3.Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w firmie xyz

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i schematów
Aneks