Audyt wewnetrzny w KRUS.

Wstęp………4
Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6

1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym
1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego
1.2 Rodzaje audytów
1.3 Cele audytów
2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora
2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe
2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego
2.3 System oceny pracy audytora
2.4 Prezentacja wyników i ich zgodnosc z wytycznymi
3. Regulacje prawne odnosnie przeprowadzania audytów
3.1 Audyt wewnetrzny w regulacjach ustawy o finansach publicznych
3.2 Audyt wewnetrzny w rozporzadzeniach Ministerstwa Finansów
3.2.1. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia lutego 2010 r. W sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnetrznego
3.2.2. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. W sprawie komitetu audytu


Rozdzial II
Szczególowe wytyczne zwiazane z realizacja audytu wewnetrznego w KRUS………29

1. Organizacja audytu wewnetrznego
2.1. Ocena obszarów ryzyka
2.2. Przygotowanie planu audytu wewnetrznego
2.3. Przygotowanie programu zadania audytowego
2. Prowadzenie zadania audytowego
3. Planowanie i sprawozdawczosc
4. Czynnosci sprawdzajace


Rozdzial III
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego- organizacja jednostki………54

1. Bezpieczeństwo informacji w KRUS
1.1 Znaczenie informacji w Funkcjonowaniu KRUS
1.2 Podstawowe elementy bezpieczenstwa informacji
1.3 Strategia zarządzania bezpieczenstwem informacji w KRUS
2. Rodzaje audytów przeprowadzanych w KRUS
2.1 Audyt zagrozen utraty informacji
2.2 Audyt certyfikacyjny
3. Miejsce Biura Audytu i Kontroli w strukturze organizacyjnej KRUS
1.1 Struktura organizacyjna KRUS
1.2 Biuro Kontroli i Audytu


Rozdzial IV
Audyt wewnetrzny w KRUS- analiza………71

1. Zarzadzenia wewnetrzne KRUS odnosnie przeprowadzania audytu wewnetrznego
1.1. Karta Audytu Wewnetrznego w KRUS
1.2. Kodeks Etyki Audytora Wewnetrznego w KRUS
1.3. Roczny plan audytu wewnetrznego
2. Analiza realizacji planu pracy Biura Audytu Wewnetrznego KRUS


Zakończenie……….88
Bibliografia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>