Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Istota i znaczenie kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………6
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7
1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10
1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12
1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15
1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18
1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa ………19
1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa……… 20


Rozdzial 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ SA

2.1. Ogólne informacje o spółce ………22
2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalności ………25
2.3. Cechy charakterystyczne polskiego rynku bielizny ………27
2.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ………29
2.5. Majatek Spólki ………30


Rozdzial 3
Ewidencja i sprawozdalczosc z zakresu kosztów w przedsiębiorstwie XYZ SA

3.1. Źródła informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym ………35
3.1.1. Rachunek zysków i strat ………35
3.1.2. Informacja dodatkowa ………37
3.2. Koszty podstawowej działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A………. 40
3.2.1. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej ………44
3.2.2. Dokumentacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej ………42
3.3. Ewidencja pozostalych kosztów operacyjnych ………47
3.4. Ewidencja kosztów finansowych ………49
3.5. Wpływ kosztów na wynik finansowy ………51

Zakończenie ………54
Bibliografia ………56
Spis rysunków ……… 57
Spis tabel……… 58


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>