Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.Wstęp……….5

Rozdzial I
Pomiar wyniku finansowego

1.1. Istota wyniku finansowego……….6
1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9
1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13
1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16


Rozdzial II
Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów

2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18
2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23
2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27


Rozdzial III
Wpływ rozwiazan w rachunku kosztów na formy ustalania wyniku finansowego.

3.1. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym rachunku kosztu……….31
3.2. Pomiar wyniku finansowego przy kalkulacyjnym rachunku kosztu……….34
3.3. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym i kalkulacyjnym rachunku kosztów……….36


Zakończenie……….38
Bibliografia……….39

Spis tabel:……….40
Spis schematów:……….40
Streszczenie……….41


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>