Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4

Rozdzial 2.

Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16

Rozdzial 3.

Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21

Zakończenie……….47
Bibliografia……….48
Wykaz tablic i ilustracji……….49


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>