Podatki

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne
……….6

1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.

1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o.

1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla
utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe

1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe

1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z
...

więcej

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp……….3

Rozdzial I
System podatkowy w Polsce……… 4

1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4
1.2. Rodzaje podatków………6
1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22


Rozdzial II
Podatek VAT……… 25

2.1. Geneza podatku VAT……….25
2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28
2.3. Przedmiot opodatkowania……….29
2.4. Zwolnienia z podatku………35
2.5. Stawki podatku………44


Rozdzial III
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w polskiej gospodarce……….. 46

3.1. Definicja przedsiębiorstwa………46
3.2. Cele i zadania realizowane przez przedsiębiorstwa……….54
3.3. Polityka finansowa przedsiębiorstwa………61


Rozdzial IV
Podatek VAT a polityka finansowa przedsiebiorstw………66

4.1...

więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy………
4

1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….
11
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej……….
20


Rozdzial II.
Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym……….
25

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30
2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33


Rozdzial III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo sektora panstwowego
na przykładzie XYZ………47

3.1. Obecny system podatkowy w Polsce…. 47
3.2. Podatki majatkowe…. 49
3.2.1...

więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………9

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy
………11

1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11
1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18
1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa
panstwowego………21


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26

2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26
2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29


Rozdzial III
Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37

3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37
3.2 Elementy techniki podatkowej………38
3...

więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka umowy leasingu

1.1. Istota leasingu i zarys historyczny
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu
1.3. Podstawowe rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezposredni i posredni
1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy
1.3.4. Leasing tenecyjny
1.3.5. Leasing zwrotny
1.3.6. Leasing lombardowy
1.3.7. Leasing norweski
1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych
1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy
1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów
1.3.11. Leasing miedzynarodowy
1.3.12. Clifing
1.3.13. Leasing pracowniczy


Rozdzial 2
Leasing jako umowa prawa cyw...

więcej

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota, pojecie i rodzaje podatków………5

1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5

1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11

1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14

1.4 Funkcje i cele podatków………16

1.5 Zasady podatkowe………18

1.6. Klasyfikacja podatków………20


Rozdzial II
Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegajacych opodatkowaniu………23

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………23

2.2. Obowiazek opodatkowania podatkiem dochodowym………25

2.3. Źródła przychodów………27

2.4. Koszty uzyskania przychodów………35


Rozdzial III
Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania………44

3.1...

więcej

Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych


Rozdzial I
Funkcjonowanie podatku VAT w Poslce

1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8
3. Zwolnienie z podatku VAT………12
4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17
5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i uslug………20


Rozdzial II
Dokumentowanie i ewidencjonowanie obrotu oraz zasady rozliczania podatku VAT

1. Dokumenty stanowiace podstawe rozliczenia podatku od towarów i uslug………25
2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT………31
3. Metody rozliczania podatku naliczonego i naleznego………32


Rozdzial III
Podatek VAT a obowiazki posatkinków w zakresię instalacji kas fiskalny...

więcej

Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej

1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6
1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14


Rozdzial 2.
Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług

2.1. Zakres opodatkowania……….20
2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20
2.1.2 Zakres podmiotowy……….22
2.2 Powstanie obowiazku podatkowego……….25
2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26
2.3.1 Zwolnienia przedmiotowe……….26
2.3.2 Zwolnienia podmiotowe……….29
2.4 Podstawa opodatkowania……….33
2.5 Stawki podatku……….35
2.6 Ewidencja VAT……….37


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie polskiego podatku VAT w praktyce

3.1. Rozliczanie podatku VAT obrót krajowy……….41
...

więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4. Czynnosci sprawdzajace przeprowadzane pod katem formalnym
5...

więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej


Rozdzial I
Istota akcyzy jako podatku pośredniego

1.1. Cechy podatków posrednich……….4
1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4
1.1.2. Przerzucalnosc……….5
1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8
1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8
1.2.1. Wydajnosc……….9
1.2.2. Latwosc poboru……….12
1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne na podatnika……….14
1.2.4. Alokacja zasobów……….16
1.2.5. Generowanie inflacji……….20
1.2.6. Moralnoc podatkowa……….21
1.2.7. Stosunek do zasady sprawiedliwosci podatkowej……….23
1.3. Uzasadnienie funkcjonowania podatku akcyzowego……….26
1.3.1. Zastepowanie dawnych oplat monopolowych……….26
1.3.2...

więcej

Podatek od darowizny


Rozdzial I
Istota i ewolucja opodatkowania darowizn

1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3
1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6


Rozdzial II
Zakres podmiotowy podatku od darowizn

2.1. Podatnicy ……… 16
2.2. Grupy podatkowe ……… 22


Rozdzial III
Zakres przedmiotowy podatku od darowizn

3.1. Darowizna jako przedmiot opodatkowania ……… 24
3.2. Wylaczenia darowizn z opodatkowania ……… 38
3.3. Zwolnienia przedmiotowe ……… 38


Rozdzial IV
Powstanie obowiazku podatkowego i jego skutki

4.1. Powstanie obowiazku podatkowego ……… 45
4.2. Obowiazki podatników i platników ……… 47
4.3. Wymiar podatku ……… 50


Rozdzial V
Wysokosc poda...

więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I
Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5

1.1 Geneza i pojecie podatku
1.2 Definicja systemu podatkowego
1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków
1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych………..21

2.1 Obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.2 Przedmiot podatku


Rozdzial III
Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych……….. 26

3.1 Podstawa opodatkowania
3.2 Skala podatkowa


Rozdzial IV
Ulgi podatkowe jako element konstrukcji podatku dochodowego od fizycznych………..30

4.1 Definicje wstepne
4...

więcej

Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3

Rozdzial I
Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług

1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4
1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i
usług ……….. 9
1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i
usług ………. 16
1.4. Stawki i zwolnienia od opodatkowania podatkiem
vat ……….20
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem vat ……..30


Rozdzial II
Obszary działalności jednostek dotycza...

więcej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota podatku i systemu podatkowego……… 5

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6
1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16


Rozdzial II
Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21

2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej ………24
2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej ………44


Rozdzial III
Podatek od towarów i usług w systemie podatkowym panstw Unii Europejskiej……… 49

3.1...

więcej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.


Wstęp………3

Rozdzial I.

Budżet państwa w Polsce

1.1. Tryb opracowania budżetu………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10
1.4. Funkcje budżetu państwa………14
1.5. Zasady budżetowe………15


Rozdzial II.
Podatkowe źródła budrzetu państwa

2.1. Podatki bezpośrednie………19
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………19
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………24
...

więcej