Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I
Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5

1.1 Geneza i pojecie podatku
1.2 Definicja systemu podatkowego
1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków
1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych………..21

2.1 Obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.2 Przedmiot podatku


Rozdzial III
Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych……….. 26

3.1 Podstawa opodatkowania
3.2 Skala podatkowa


Rozdzial IV
Ulgi podatkowe jako element konstrukcji podatku dochodowego od fizycznych………..30

4.1 Definicje wstepne
4.2 Kryteria podzialu ulg i zwolnien
4.3 Ulgi odliczane od dochodu
4.4 Ulgi odliczane od podatku


Rozdzial V
Ulgi podatkowe wpływajace bezposrednio na sytuacje rodziny………..44

5.1. Konstrukcja lacznego opodatkowania dochodów
5.1.1. Laczne opodatkowanie malzonków
5.1.2. Opodatkowanie osób samotnie wychowujacych dzieci
5.2. Ulgi o znaczeniu oswiatowo-wychowawczym
5.3. Ulgi z tytułu odplatnych swiadczen zdrowotnych
5.4. Ulga z tytułu wydatków rehabilitacyjnych


Zakończenie……….. 74
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>