Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego

1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6
1.1.1. Pojecie podatku ………6
1.1.2. Funkcje podatków ………10
1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13
1.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku ………25
1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku ………26
1.2.3. Zwolnienia i odliczenia ………28

Rozdzial II
Rachunkowość jako źródłoinformacji do rozliczeń podatkowych

2.1. Pojecie i funkcje rachunkowosci ………29
2.2. Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych ………32
2.3. Obowiazki dokumentacyjne i ewidencyjne w zakresię podatku od osób prawnych ………33

Rozdzial III.
Przychody i koszty jako czynniki kształtujące wynik brutoo i dochód podatkowy

3.1. Przychody w ujęciu ksiegowym i podatkowym……… 36
3.2. Koszty ksiegowe a koszty uzyskania przychodów ………37
3.3. Róznice miedzy wynikiem brutto a dochodem podatkowym ………39
3.4. Konsekwencje ewidencyjne róznic miedzy prawem bilansowym i podatkowym……… 42

Rozdzial IV.
Obowiazki rozliczeniowe i deklaracyjne w zakresię podatku dochodowego

4.1. Metody ustalania dochodu podatkowego ………44
4.2. Rozliczanie podatku w ciagu roku podatkowego ………45
4.3. Rozliczenia i deklaracje sporzadzone na koniec roku podatkowego……… 48

Zakończenie……… 50
Literatura ………52

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>