System opodatkowania w Polsce.


1. Wprowadzenie……… 4

2. Rodzaje podatków
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……… 6
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………8
2.3. Podatek rolny ………9
2.4. Podatek konsumpcyjny ………10
2.5. Podatek obrotowy ………10
2.6. Podatek majatkowy ………10
2.7. Podatek od wlasnosci……… 11
2.8. Podatek od wynagrodzen……… 11
2.9. Podatek zryczaltowany……… 12
2.10. Podatek akcyzowy ………12
2.11 Podatek od spadków i darowizn ………12
2.12. Podatek od ponadnormatywnych wyplat wynagrodzen ………13
2.13. Podatek majatkowy ………14

3. Dochody i stawki podatkowe……… 15

4. Podatek od towarów i usług (VAT)
4.1. Mechanizm działania ………17
4.2. Kto jest podatnikiem VAT ………18
4.3. Co podlega opodatkowaniu……… 19
4.4. Podatek ………20
4.5. Obowiazki……… 20
4.6. Karta podatkowa a VAT ………21
4.7. Wylaczenia ze zwolnienia ………21
4.8. Jak ustalic liczbe pracowników……… 23
4.9. Stawki podatku ………29
4.10. Jak ustalic wielkosc obrotów ………30
4.11. Wyłączenie możliwości wyboru zwolnienia……… 31
4.12. Obowiazek prowadzenia ewidencji sprzedazy………32
4.13. Obowiazek zgloszenia rejestracyjnego……… 33

5. Ulgi podatkowe

5.1. Jak dzialaja ulgi……… 35
5.2. Ulgi mieszkaniowe……… 36
5.3. Utrata ulgi……… 37

6. Ogólne przepisy VAT……… 38

Zakończenie ………41
Bibliografia ………43

Uwaga: Brak przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>