Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota podatku i systemu podatkowego……… 5

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6
1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16


Rozdzial II
Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21

2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej ………24
2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej ………44


Rozdzial III
Podatek od towarów i usług w systemie podatkowym panstw Unii Europejskiej……… 49

3.1. Podatek od towarów i usług jako podatek posredni w krajach Unii Europejskiej………50
3.2. Podatek VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej………63


Rozdzial IV
Polski VAT przed zmianami w relacji do podatku od towarów i usług w krajach Unii Europejskiej………68

4.1. Proces harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym w zakresię podatku od towarów i uslug………74
4.2. Poziom dostosowania polskiego ustawodawstwa i przepisów wykonawczych dotyczacych podatku VAT do wymogów Unii Europejskiej………79


Zakończenie………85
Wykaz literatury……… 87

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>