Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4. Czynnosci sprawdzajace przeprowadzane pod katem formalnym
5. Czynnosci sprawdzajace przeprowadzane pod katem materialnym
6. Wyłączenie pracownika urzedu skarbowego oraz urzedu skarbowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych


Rozdzial III.
charakterystyka kontroli podatkowej………..58

1. Cel oraz przedmiot kontroli podatkowej
2. Podmioty przeprowadzajace kontrole podatkowa oraz podmioty jej podlegajace
3. Wszczecie kontroli podatkowej
4. Uprawnienia oraz obowiazki kontrolujacych w toku kontroli podatkowej
5. Uprawnienia oraz obowiazki kontrolowanych w toku kontroli podatkowej
6. Zakończenie kontroli podatkowej


Rozdzial IV.
Charakterystyka kontroli skarbowej………..83

1. Cel oraz przedmiot kontroli skarbowej
2. Podmioty prowadzace kontrole skarbowa oraz podmioty jej podlegajace
3. Charakter oraz wszczecie postępowania kontrolnego
4. Wzajemne uprawnienia oraz obowiazki podmiotów kontrolujacych i podmiotów kontrolowanych
5. Zakończenie postępowania kontrolnego


Zakończenie………..109
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>