Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3

Rozdzial I
Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług

1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4
1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i
usług ……….. 9
1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i
usług ………. 16
1.4. Stawki i zwolnienia od opodatkowania podatkiem
vat ……….20
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem vat ……..30


Rozdzial II
Obszary działalności jednostek dotyczace
vat

2.1. Rejestracja podatnika vat………33
2.2. Istota podatku naliczonego i naleznego oraz procedura rozliczeń z tytułu vat ………39
2.3. Czynnosci obciazone podatkiem od towarów i usług ……… 48
2.3.1. Sprzedaz towarów i swiadczenie
usług ………48
2.3.2. Eksport i import towarów i
uslug……….51
2.3.3. Przekazanie lub zuzycie na
potrzeby reprezentacji lub wlasne……….53
2.3.4. Zamiana towarów i uslug………..58
2.3.5. Inne czynnosci podlegajace
opodatkowaniu podatkiem od towarów i uslug………..59


Rozdzial III
Harmonizacja polskich rozwiazan w
zakresię vat z rozwiazaniami unii europejskiej3.1. Przeslanki harmonizacji polskich przepisów z
rozwiazaniami unii europejskiej……….62
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowan
prawnych w zakresię vat ………..70
3.2.1. Przedmiot i podmiot
opodatkowania ………..70
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i
podmiotowe ………..72
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i
importu to warów i usług ……….73
3.2.4. Podstawa opodatkowania w
podatku od wartosci dodanej ……….74
3.2.5. Powstanie obowiazku
podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe ………..76
3.2.6. Tryb opodatkowania – wplaty
podatku naleznego i skladanie deklaracji podatkowych.
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i uslug……….79

Zakończenie ………84
Literatura ………..86
akty normatywne .88
Spis tabel ………..89
Spis schematów ……….89

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>