Dyferencjacja formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej i konsekwencje jej wyboru.


Wstęp ……… 5

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej ……… 7
1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej ……… 13
1.3. Obciazenia publiczno-prawne zwiazane z podjeta dzialalnoscia gospodarcza ……… 27
1.4. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych ……… 34

Rozdzial II.
Zasady ogólne opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.1. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych ……… 38
2.2. Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ……… 39
2.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ……… 39
2.2.2. Sposób ustalania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej ……… 41
2.2.3. Podstawa opodatkowania, a wielkosc obciazen w podatku dochodowym od osób fizycznych ……… 43
2.3. Uproszczone formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ……… 47
2.4. Liniowy charakter podatku dochodowego od osób fizycznych ……… 48

Rozdzial III.
Zryczaltowane formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

3.1. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych forma opodatkowania niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne ……… 50
3.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ……… 50
3.1.2. Podstawa opodatkowania w ryczalcie od przychodów ewidencjonowanych ……… 51
3.1.3. Uregulowania w zakresię wysokosci zobowiazania podatkowego w ramach zryczaltowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne w formie ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ……… 52
3.2. Karta podatkowa najprostsza forma opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ……… 53

Rozdzial IV.
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób prawnych

4.1. Zakres obowiazywania podatku dochodowego od osób prawnych ……… 56
4.2. Wynik finansowy brutto, a podstawa opodatkowania ……… 59
4.3. Wysokosc podatku naleznego w podatku dochodowym od osób prawnych ……… 62
4.4. Uproszczone sposoby dokonywania wplat zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne ……… 63

Rozdzial V.
Kwota zobowiazania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zaleznosci od formy działalności

5.1. Wysokosc podatku naleznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub ich spólke na zasadach ogólnych ……… 66
5.1.1. Wielkosc zobowiazania podatkowego w zakresię podatku liniowego od osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych ……… 71
5.2. Obliczenie wielkosci kwoty podatku naleznego w ramach ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ……… 75
5.3. Kwota zobowiazania podatkowego w karcie podatkowej ……… 80
5.4. Wysokosc podatku naleznego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne ……… 81
5.5. Forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, a wysokość podatku naleznego w podatku dochodowym ……… 85
5.6. Wybór poszczególnych form opodatkowania w podatku dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na przykładzie powiatu pabianickiego ……… 88

Zakończenie ……… 93
Bibliografia ……… 95
Spis tabel ……… 100
Spis wykresów ……… 102

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>