Dyferencjacja formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej i konsekwencje jej wyboru.


Wstęp ……… 5

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej ……… 7
1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej ……… 13
1.3. Obciazenia publiczno-prawne zwiazane z podjeta dzialalnoscia gospodarcza ……… 27
1.4. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych ……… 34

Rozdzial II.
Zasady ogólne opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.1. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych ……… 38
2.2. Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ……… 39
2.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ……… 39
2.2.2. Sposób ustalania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej ……… 41
2.2.3. Podstawa opodatkowania, a wielkosc obciazen w podatku dochodowym od osób fizycznych ……… 43
2.3. Uproszczone formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ……… 47
2.4. Liniowy charakter podatku dochodowego od osób fizycznych ……… 48

Rozdzial III.
Zryczaltowane formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

3.1. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych forma opodatkowania niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne ……… 50
3.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ……… 50
3.1.2. Podstawa opodatkowania w ryczalcie od przychodów ewidencjonowanych ……… 51
3.1.3. Uregulowania w zakresię wysokosci zobowiazania podatkowego w ramach zryczaltowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne w formie ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ……… 52
3.2. Karta podatkowa najprostsza forma opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ……… 53

Rozdzial IV.
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób prawnych

4.1. Zakres obowiazywania podatku dochodowego od osób prawnych ……… 56
4.2. Wynik finansowy brutto, a podstawa opodatkowania ……… 59
4.3. Wysokosc podatku naleznego w podatku dochodowym od osób prawnych ……… 62
4.4. Uproszczone sposoby dokonywania wplat zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne ……… 63

Rozdzial V.
Kwota zobowiazania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zaleznosci od formy działalności

5.1. Wysokosc podatku naleznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub ich spólke na zasadach ogólnych ……… 66
5.1.1. Wielkosc zobowiazania podatkowego w zakresię podatku liniowego od osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych ……… 71
5.2. Obliczenie wielkosci kwoty podatku naleznego w ramach ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ……… 75
5.3. Kwota zobowiazania podatkowego w karcie podatkowej ……… 80
5.4. Wysokosc podatku naleznego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne ……… 81
5.5. Forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, a wysokość podatku naleznego w podatku dochodowym ……… 85
5.6. Wybór poszczególnych form opodatkowania w podatku dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na przykładzie powiatu pabianickiego ……… 88

Zakończenie ……… 93
Bibliografia ……… 95
Spis tabel ……… 100
Spis wykresów ……… 102

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony