Podatek od darowizny


Rozdzial I
Istota i ewolucja opodatkowania darowizn

1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3
1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6


Rozdzial II
Zakres podmiotowy podatku od darowizn

2.1. Podatnicy ……… 16
2.2. Grupy podatkowe ……… 22


Rozdzial III
Zakres przedmiotowy podatku od darowizn

3.1. Darowizna jako przedmiot opodatkowania ……… 24
3.2. Wylaczenia darowizn z opodatkowania ……… 38
3.3. Zwolnienia przedmiotowe ……… 38


Rozdzial IV
Powstanie obowiazku podatkowego i jego skutki

4.1. Powstanie obowiazku podatkowego ……… 45
4.2. Obowiazki podatników i platników ……… 47
4.3. Wymiar podatku ……… 50


Rozdzial V
Wysokosc podatku

5.1. Podstawa opodatkowania ……… 56
5.2. Stawki podatkowe ……… 61
5.3. Ulga podatkowa ……… 62


Zakończenie ……… 68
Bibliografia ……… 72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>