Wybór optymalnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Regulacje prawne

1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych na zasadach ogólnych……… 7
2. Opodatkowanie przychodu osób fizycznych zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 9
3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 11

Rozdzial II.
Czynniki wpływajace na wybór opodatkownaia podatkiem od towarów i uslug……… 14

1. Wielkosc przedsiewziecia z punktu widzenia korzysci z wyboru opodatkowania podatkiem VAT lub zwolnienia od tego podatku 14
2. Wybór branzy z punktu widzenia korzysci z opodatkowania podatkiem VAT lub wyboru zwolnienia od tego podatku 18

Rozdzial III.
Stosunek wysokosci przychodu do wysokosci kosztów jako czynnik wpływajacy na wybór formy opodatkowania ………20

Rozdzial IV.
Rodzaje dokumentacji w poszczególnych formach opodatkowania ………29

Rozdzial V.
Możliwościi ograniczenia zwiazane z wyborem formy opodatkowania ………30

Rozdzial VI.
Skutki bledów popelnianych przez podatników w wyborze formy opodatkowania oraz wynikacjace z nich spory z organami podatkowymi ………33

Podsumowanie……… 35

Bibliografia ………38

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>