Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ

1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8
1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13
1.3. Demografia ………16
1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20
1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25

Rozdzial II.
Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy

2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33
2.2. Procedura budżetowa ……… 41
2.3. Budżet gminy ……… 47
2.3.1. Dochody………49
2.3.2. Wydatki ………55

Rozdzial III.
Podatki samorządowe w budżecie gminy XYZ

3.1. Charakterystyka podatków ………58
3.2. Podatek rolny………67
3.3. Podatek lesny ………73
3.4. Podatek od nieruchomosci ……… 77
3.5. Podatek od środków transportowych……… 82
3.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 86
3.7. Podatek od posiadania psów ………92
3.8. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych ……… 94
3.9. Karta podatkowa ……… 100

Rozdzial IV.
Udział podatków samorzadowych w budżecie gminy XYZ w latach 2000-2004

4.1. Podatek rolny………107
4.2. Podatek lesny ………110
4.3. Podatek od nieruchomosci………113
4.4. Podatek od środków transportowych ……… 118
4.5. Podatek od spadków i darowizn ……… 123
4.6. Podatek od posiadania psów ………126
4.7. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych ………128
4.8. Karta podatkowa………130

Zakończenie i wnioski ………134
Bibliografia………138
Spis tabel ……… 141
Spis rysunków 143

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>