Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.


Wstęp………3

Rozdzial I.

Budżet państwa w Polsce

1.1. Tryb opracowania budżetu………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10
1.4. Funkcje budżetu państwa………14
1.5. Zasady budżetowe………15


Rozdzial II.
Podatkowe źródła budrzetu państwa

2.1. Podatki bezpośrednie………19
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………19
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………24
2.2. Podatki pośrednie………28
2.2.1. Podatek od towarów i uslug………28
2.2.2. Akcyza………31
2.3. Clo………32


Rozdzial III.

Struktura podatkowych wpływów dochodowych budżetu państwa w latach 2002-04

3.1. Struktura wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych………36
3.2. Struktura wpływów podatku dochodowego od osób prawnych………38
3.3. Struktura wpływów z podatku od towarów i uslug………40
3.4. Struktura wpływów z podatku akcyzowego………42
3.5. Struktura wpływów z cla………46


Rozdzial IV.
Analiza podatkowych zródel dochodu państwa w latach 2002-2004

Zakończenie………53
Literatura………54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>