Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Pojecie podatku i jego
cechy………4
2. Elementy konstrukcji podatków………5
3. Zasady
podatkowe………14
4. Funkcje podatków………21
5. Klasyfikacja podatków………22
6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu
podatkowego………25


Rozdzial II
Podatki pośrednie………29

1. Podatek od towarów i usług
(VAT)………29
2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i
podatnika………44
3. Podatek
akcyzowy………48
4. Podstawy prawne podatków posrednich………53
4.1. Podatek od towarów i uslug………53
4.2. Podatek
akcyzowy………58


Rozdzial III
Podatki pośrednie w krajach Unii Europejskiej………60

1. Rola podatków posrednich w krajach Unii
Europejskiej………60
2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE………68
2.1. Podatek VAT w
Austrii………70
2.2. Podatek VAT we
Francji………72
2.3. Podatek VAT we Wloszech………74
3. Podatek akcyzowy w krajach Unii
Europejskiej………76


Rozdzial IV.
Dostosowywanie w polityce podatkowej w Polsce w zakresię podatku VAT i akcyzy do wymogów Unii Europejskiej………82

1. Podatek VAT w drodze do Unii
Europejskiej………84
1.1. Zakres
opodatkowania………84
1.2. Zakres
terytorialny………84
1.3.
Podatnicy………85
1.4. Transakcje podlegajace
opodatkowaniu………85
1.5. Miejsce powstania obowiazku
podatkowego………85
1.6. Podstawa
opodatkowania………86
1.7. Stawki
VAT………86
1.8.
Zwolnienia………89
1.9.
Odliczenia………92
1.10. Zwroty
VAT………93
1.11. Podatek VAT w
rolnictwie………94
2. Podatek
akcyzowy………95
2.1. Napoje
alkoholowe………95
2.1.1. Piwo – struktura i poziom
stawek………96
2.1.2. Wino – struktura i poziom
stawek………97
2.1.3. Produkty pośrednie – struktura i poziom stawek
akcyzy………97
2.1.4. Alkohol etylowy – struktura i poziom
stawek………98
2.1.5. Zwolnienia z
akcyzy………98
2.2. Wyroby
tytoniowe………99
2.2.1. Zakres
opodatkowania………99
2.2.2. Struktura i poziom stawek podatku akcyzowego
dla papierosów………100
2.2.3. Zwolnienia lub zwroty podatku akcyzowego od
wyrobów tytoniowych………102
2.3. Oleje
mineralne………102
2.3.1. Zakres
opodatkowania………102
2.3.2. Struktura stawek podatku akcyzowego od paliw i
ich poziom………103
2.3.3. Zwolnienia z podatku
akcyzowego………105
2.4. Magazynowanie i przemieszczanie wyrobów
akcyzowych………105
2.4.1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zaplaconym
podatkiem………105
2.4.2. Produkcja, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów
akcyzowych z podatkiem zawieszonym………107
2.4.3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z podatkiem
zawieszonym………108
2.4.4. Zwroty zaplaconego podatku
akcyzowego………109


Zakończenie………111
Biblografia………113

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>