Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.


Wstęp

Rozdzial I.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5

1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego
1.2. Cechy podatków dochodowych
1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Podmiot opodatkowania
1.3.2. Przedmiot opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania
1.3.4. Skala podatkowa
1.3.5. Stawki podatkowe
1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych
1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej
1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego
1.4.3. Podzial ulg i zwolnien podatkowych w oparciu o kryterium wpływu ulgi na przedmiot opodatkowania oraz na wielkosc podatku


Rozdzial II.

Charakterystyka Urzędu Skarbowego w XYZ …………27

2.1. Urzedy skarbowe w systemie administracji finansowej
2.2. Forma organizacyjno prawna
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zatrudnienie
2.5. Majatek urzedu
2.6. Gospodarka finansowa Urzędu
2.6.1. Plan finansowy
2.6.2. Wydatki Urzędu
2.6.3. Wpływy na rachunki Urzędu


Rozdzial III.
Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych …………52

3.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzedzie Skarbowym w XYZ
3.2. Charakterystyka ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osób fizycznych stosowanych w Urzedzie Skarbowym w XYZ
3.2.1. Ulgi i zwolnienia uzaleznione od uznania organu administracyjnego
3.2.1.1. Zaniechanie ustalania i poboru podatku
3.2.1.2. Umorzenie zaleglosci podatkowych
3.2.1.3. Odraczanie terminów platnosci
3.2.2. Ulgi i zwolnienia funkcjonujace w sferze gospodarczej
3.2.2.1. Ulga inwestycyjna
3.2.2.2. Ulga za wyszkolenie ucznia
3.2.2.3. Ulga zwiazana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
3.2.3. Ulgi wpływajace na podstawe opodatkowania i wysokość podatku


Zakończenie …………68
Bibliografia
Literatura i Akty prawne
Spis tabel
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>