Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4.14/5 (21)

6 sierpnia 2018 0 Przez administrator

Wstęp …………3

Rozdział 1
Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4
1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7
1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10
1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13

Rozdział 2
Ryczałtowe formy opodatkowania
      2.1. Ryczałtowe formy opodatkowania………… 19
2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …………21

Rozdział 3
Opodatkowanie według zasad ogólnych
      3.1. Ogólna charakterystyka opodatkowania według zasad ogólnych………… 29
3.2. Opodatkowanie według skali podatkowej………… 32
3.3. Opodatkowanie według podatku liniowego………… 35
3.4. Formy ewidencji …………37

Rozdział 4
Praktyczne zastosowanie form opodatkowania
      4.1. Prezentacja badanych firm …………41
4.2. Optymalne formy opodatkowania dla badanych firm………… 47

Zakończenie …………53
Bibliografia …………56
Pozycje książkowe …………56
Ustawy…………57
Czasopisma …………57
Źródła internetowe………… 58
Spis tabel …………58

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie