Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp …………3

Rozdział 1
Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady
1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4
1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7
1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10
1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13

Rozdział 2
Ryczałtowe formy opodatkowania
      2.1. Ryczałtowe formy opodatkowania………… 19
2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …………21

Rozdział 3
Opodatkowanie według zasad ogólnych
      3.1. Ogólna charakterystyka opodatkowania według zasad ogólnych………… 29
3.2. Opodatkowanie według skali podatkowej………… 32
3.3. Opodatkowanie według podatku liniowego………… 35
3.4. Formy ewidencji …………37

Rozdział 4
Praktyczne zastosowanie form opodatkowania
      4.1. Prezentacja badanych firm …………41
4.2. Optymalne formy opodatkowania dla badanych firm………… 47

Zakończenie …………53
Bibliografia …………56
Pozycje książkowe …………56
Ustawy…………57
Czasopisma …………57
Źródła internetowe………… 58
Spis tabel …………58Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.