Tag: tematy prac licencjackich administracja

Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej 4.23/5 (22)

Wstep………4 Rozdział I Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6 Rozdział II Środki dowodowe………13 1.Pojecie i klasyfikacja srodków dowowdowych………13 2.System srodków dowodowych………19 2.1. Dowody nazwane………19 2.1.1. Dowód z dokumentów………19 2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23 2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30 2.1.4. Dowód z oględzin………38 2.1.5. Dowód z przesłuchania strony………41 2.1.6. Dowód z oświadczenia strony………44 2.2. Dowody nienazwane………46 Rozdział III Fakty nie […]

Rada ministrów – powoływanie, struktura i działalność 4.28/5 (29)

Wstęp Rozdział I. Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów       1. Tryb powoływania Rady Ministrów 2. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna Rady Ministrów Rozdział II. Skład Rady Ministrów       1. Prezes Rady Ministrów 2. Wiceprezesi Rady Ministrów 3. Ministrowie 4. Przewodniczący określeń w ustawach komitetów Rozdział III. Struktura Rady Ministrów       1. Pozycja prawna premiera i innych członków Rządu 2. […]

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4.14/5 (21)

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział 2 Ryczałtowe formy opodatkowania       2.1. Ryczałtowe formy opodatkowania………… 19 2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …………21 […]

Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych 4.32/5 (19)

Wstęp………..3    1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej. 2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5 3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7 4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8 5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11 Zakończenie………..12 Bibliografia………..13 Oceń Sample rating item

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji 4.26/5 (110)

Podatek dochodowy jest bardzo popularnym tematem podczas pisania pracy magisterskiej. Jednym z rodzaj podatków jest podatek od osób fizycznych. Dobrze napisana praca powinna zawierać takie informacje czym jest podatek od osób fizycznych, na jakie ulgi oraz zwolnienia może liczyć podatnik oraz skutki dla Państwa wynikające z jego wprowadzenia.Ważne są również instrumenty optymalizacji podatkowej. Poniżej przykład […]

Autyzm 3.82/5 (39)

Wstęp………4 Rozdział I Autyzm – charakterystyka zagadnienia 1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7 1.2 Kryteria diagnostyczne ………9 1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11 1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15 Rozdział II Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem 2.1 Możliwości rozwijania, umiejętność pisania i czytania ………17 2.2 Zaradność w szkole i w życiu……… 19 2.3 […]

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej 4.07/5 (72)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.46/5 (57)

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział 2. Bajko terapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 2.1. Bajka i baśń – istota […]

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.26/5 (58)

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki endogenne………17 3.2.2. Czynniki […]

Instytucja wyłączenia biegłego sądowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej 4.53/5 (19)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego 4.31/5 (29)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Pracownik organu administracji publicznej i jego udział w postępowaniu administracyjnym 4.24/5 (21)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego 4.4/5 (25)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.25/5 (161)

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskaźniki 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze […]

Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.03/5 (58)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ 4.19/5 (21)

Wstęp ………..2 Rozdział I Mobbing jako rodzaj przemocy       1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7 1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13 1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15 1.4. Skutki mobbingu………..18 1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21 1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30 1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32 1.7.1.Prawo cywilne………..34 1.7.2. Prawo pracy………..34 1.7.3. Prawo karne………..35 1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36 Rozdział […]

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników 4.3/5 (20)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18 1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20 Rozdzial 2. Syndrom wypalenia zawodowego 2.1 Pojecie wypalenia zawodowego […]

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska. 4.24/5 (29)

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych 2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP 2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu […]

Mobbing w pracy 4.36/5 (22)

Mobbing w pracy Wstęp ……….4 Rozdział 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu………. 6 2. Definicja encyklopedyczna………. 6 3. Fazy mobbingu………. 7 4. Przyczyny mobbingu ……….8 5. Cechy mobbingu według Heinza lemana………. 9 6. Skutki mobbinguj ……….12 Rozdział 2 Oblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………. 14 2. Przykłady mobbingu………. 15 3. Lobbing a inne zjawiska w pracy………. […]

Doping we współczesnym sporcie. 4.5/5 (20)

Wstęp. Rozdział I 1. Problem dopingu w sporcie……….. 5 2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8 Rozdział II 3. Klasyczne środki dopingu – Środki pobudzające (stymulanty)……….. 30 – Narkotyczne środki przeciwbólowe ………..30 – Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31 – Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. 33 – Środki moczopędne (dietetyki) ………..33 4. Spektakularne sposoby dopingu……….. 35 – Doping krwią ………..35 […]

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ. 4.27/5 (15)

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny………21 2.2. Charakterystyka demograficzna………23 2.3. […]

Infrastruktura drogowa w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota infrastruktury transportowej. 1.1. Pojecie, funkcje i zadania infrastruktury transportowej. 1.2. Cechy infrastruktury transportowej……….. 7 1.3. Podzial infrastruktury transportowej……….. 10 1.4. Infrastruktura transportowa, a rozwój gospodarczy……….. 17 Rozdzial 2. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. 2.1. Stan obecny i perspektywy rozwoju sieci autostrad w Polsce……….. 20 2.2. Stan obecny i perspektywy rozwoju dróg […]

Rynek usług kurierskich na przykładzie Polski 4.15/5 (20)

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Uwarunkowania prawne w branzy KEP 1.1. Prawo przewozowe ……….6 1.1.1.Przewóz towarów ……….7 1.1.2. Regulacje prawne ……….8 1.2. Uslugi kurierskie ……….10 1.2.1. Uslugi i ich klasyfikacje ……….11 1.2.2. Czym sa usługi kurierskie? ……….21 1.2.3. Prawo Pocztowe a dzialalnosc firm KEP ……….23 Rozdzial 2. Charakterystyka rynku usług kurierskich 2.1. Rozwój firm kurierskich w […]

Transport ładunków ponadgabarytowych 4.24/5 (21)

1. Wstęp, cel pracy………. 4 2. Wprowadzenie ………. 5 Czesc teoretyczna 3. Transport ładunków nienormatywnych. 3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7 3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11 3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13 3.4 Dokumenty………. 14 3.5 Przygotowanie transportu ponadgabarytowego, organizacja przewozu………. 15 3.6 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w […]

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o. 3.82/5 (17)

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota procesów logistycznych w świetle literatury. 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych……….6 1.2. Podejście procesowe……….10 1.2.1. Lancach logistyczny……….14 1.3. Podejście systemowe ……….16 1.4. Miary procesów logistycznych ……….22 Rozdział 2. Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 2.1. Przedsiębiorstwo – pojęcie i istota ……….27 2.2. Logistyka procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ……….29 2.3. Zarządzanie procesami logistycznymi […]

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Zakład karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Służby Więziennej- możliwości i zagrozenia. 4.33/5 (18)

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zakład karny jako jednostka penitencjarna 1. Cele, funkcje i zadania zakładu karnego w świetle przepisów prawnych……….5 2. Zakład karny jako jednostka totalitarna……….9 3. Struktura organizacyjna……….13 4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15 4.1 Dyrektor……….16 4.2 Dział ochronny……….18 4.3 Dział penitencjarny……….21 4.4 Dział ewidencji i zatrudnienia……….26 4.5 Dział kwatermistrzowski……….31 4.6 Dział finansowy……….32 […]

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury. 4.23/5 (26)

Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka………5 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych………13 2.1 Podstawy formalna prawne resocjalizacji 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego 2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego 2.4 Diagnoza jako punkt wyjścia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 2.4.1 Przedmiot diagnozy penitencjarnej, tradycyjnej i zmodernizowanej 2.4.2Diagnoza a […]

Agresji i autoagresja w świetle literatury. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia 2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii 2.1. Organiczne podloze agresji 2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Przyczyny zachowan agresywnych i altoagresywnych 4. Rodzaje i techniki zachowan agresywnych Rozdzial II. Miejsce agresji […]

Samookaleczanie się wśród mlodziezy. 5/5 (7)

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Rozdzial II. Źródła i funkcje samookaleczen. 2.1. Przyczyny samookaleczen………20 2.2. Motywacja samookaleczen………25 2.3. Funkcje samookaleczen………27 […]

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych 4.28/5 (18)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Proces resocjalizacji w literaturze. 1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6 1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8 1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11 1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19 1.4.1. Modele instytucji kurateli sadowej……… 19 1.4.2. Role, zadania, obowiazki kuratora sadowego……… 21 Rozdzial II Organizacyjne determinanty efektywnosci […]

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP 4.3/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje 1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15 Rozdzial II. Prezentacja przedsiębiorstwa […]

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym 4.28/5 (25)

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja ………..17 1.2. Podstawowe zasady rachunkowosci ujecie bilansowe i podatkowe ………..20 1.3. Przychody i […]

Ochrona osób i mienia. 4.28/5 (18)

Wykaz skrótów ………. 3 Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Ogólna charkaterystyka ochrony osób i mienia 1. Historia ochrony osób i mienia ………. 6 2. Definicja i zakres pojecia ochrony osób i mienia ……….9 3. Przedmiot i zakres ochrony ………. 11 Rozdzial II. Działalność gospodarcza w zakresię usług ochrony osób i mienia 1. Uslugi ochrony osób […]

Ochrona danych osobowych – przetwarzanie i zabezpieczanie. 4.26/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ochrona danych osobowych w świetle obowiazujacych przepisów prawa krajowego i miedzynarodowego. 1. Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej………..5 1.1. Konstytucja RP……….5 1.2. Ustawa o ochronie danych osobowych………..13 1.3. Ochrona danych w świetle innych przepisów krajowych………..28 2. Ochrona danych osobowych w świetle przepisów prawa miedzynarodowego………..35 Rozdzial II. Przeslanki dopuszczalnosci przetwarzania […]

Kontrola podatkowa. 4.28/5 (47)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych 1.1. Istota oraz zadania czynnosci sprawdzajacych 1.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace, ich zadania 1.3. Obowiazki i prawa podmiotów podlegajacych czynnosciom sprawdzajacym 1.4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika organu podatkowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych Rozdzial II. Ogólna charakterystyka kontroli podatkowej 2.1. Istota oraz przedmiot kontroli podatkowej 2.2. Podmioty przeprowadzajace kontrole […]

Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym. 4.36/5 (39)

Wstęp……….7 Rozdzial 1 Spadek i jego sklad 1.1. Cechy spadku ………. 8 1.2. Pojecie praw i obowiazków majatkowych ………. 10 1.3. Wylaczenia podmiotowe ze spadku ………. 25 1.4. Wylaczenia przedmiotowe ze spadku ………. 27 1.5. Posiadanie, ekspektatywa a sklad spadku ………. 28 1.6. Dlug a odpowiedzialnosc za spadek ………. 29 1.7. Zobowiazania podatkowe a spadek […]

Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów. 4.22/5 (54)

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie i definicja czasu pracy ………5 1.2. Definicja pracy zmianowej ………8 1.3. Definicja doby pracowniczej ………9 Rozdzial 2. Normy czasu pracy 2.1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy……… 12 2.2. Okres rozliczeniowy ………13 2.3. Wymiar czasu pracy……… 14 2.4. Ewidencja czasu pracy ………15 Rozdzial 3. Systemy i rozklady […]

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 4.32/5 (71)

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15 Rozdzial II Rola przedsiebiorcy w gospodarce 2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21 2.2. […]

Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich 4.28/5 (43)

Wstęp. Rozdział I Rzecznik Praw Obywatelskich – geneza instytucji 1.1 Formowanie się instytucji ombudsmana na świecie. 1.2 Historia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Rozdział II Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.1 Status i funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.2 Zakres i tryb działania Rzecznika w świetle przepisów ustawy i Konstytucji z 1997. Rozdział III Współpraca […]

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce 4.45/5 (38)

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia wedlug Kodeksu Pracy ………25 Rozdzial II Umowa zlecenia 1. Charakterystyka ogólna ………35 2. Wlasciwosci umowy […]

Wpływ terroryzmu na turystyke swiatowa. 4.48/5 (40)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Problem terroryzmu w literaturze. 1.1. Historia i cele terroryzmu………. 5 1.2. Definicje terroryzmu………. 9 1.3. Typologia organizacji terrorystycznych………. 22 1.4. Terroryzm a media………. 35 Rozdzial 2. Wybrane akty terroryzmu dokonane na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia. 2.1. Zamachy w USA – 2001 r………. 40 2.2. Zamachy w Indonezji – 2002 r………. 45 2.3. […]

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku. 4.27/5 (41)

Streszczenie……….3 Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji. 1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu ……….6 1.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych……….14 1.3. Definiowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni……….19 Rozdział II Bezpieczeństwo informacyjne w Polsce i UE w XXI wieku. 2.1. Zarządzenie bezpieczeństwem informacyjnym w Polsce……….24 2.2. Bezpieczeństwo informacyjne w krajach Unii Europejskiej……….30 2.3. Problem hackerstwa […]

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie. 4.39/5 (44)

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Rola szkoly w organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy……..16 Rozdzial II Zalozenia badawcze pracy. 2.1. […]

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej 4.35/5 (37)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Istota stosowania cen transferowych 1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6 1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7 1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9 1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10 1.5. Raje podatkowe……….. 11 1.6. Spólki typu offshore ………..18 Rozdzial II Optymalizacja podatkowa z uzyciem cen transferowych 2.1. Ceny transferowe […]

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie. 4.31/5 (48)

Wstęp…………3 Rozdzial I. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy. 1.1. Informacje ogólne…………5 1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9 1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13 1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25 Rozdzial II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy. 2.1. Etapy prania brudnych pieniedzy…………41 2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania…………44 2.3. […]

Funkcjonowanie podatku VAT. 4.28/5 (89)

Funkcjonowanie podatku VAT prace magisterskie podatek vat Wstęp……….3 Rozdział I Teoria podatku 1.1. Pojęcie i cechy podatku………. 5 1.2. Elementy konstrukcji podatku………. 8 1.3. Zasady podatku………. 10 1.4. Rodzaje podatków ……….14 1.5. Funkcje podatku………. 18 1.6. Zmiany w systemie podatkowym w Polsce………. 20 Rozdział II Funkcjonowanie podatku VAT 2.1. Istota i zasady podatku VAT………. 23 […]

System podatkowy w Polsce. 4.24/5 (109)

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ordynacja podatkowa. 1.Charakterystyka ogólna podatków……….6 1.1. Aspekt prawny i ekonomiczny……….6 1.2. Prawna budowa podatku……….6 1.3. Klasyfikacja podatków……….9 2. System podatkowy……….10 2.1. Ogólna charakterystyka……….10 2.2. Źródła prawa podatkowego……….11 2.3. Organy podatkowe i ich dzialalnosc……….12 Rozdzial II Charakterystyka podatków posrednich. 1. Podatek od towarów i uslug……….16 1.1. Podatnicy VAT……….17 1.2. Czynnosci podlegajace opodatkowaniu […]

Forma opodatkowania dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich optymalny wybór na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.29/5 (34)

Wstęp Rozdział 1. Funkcjonowanie MSP w gospodarce polskiej 1.1 Definicja przedsiębiorstwa 1.2 Charakterystyka MSP 1.3 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej w Polsce 1.3.1 Pojęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne 1.3.2 Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej 1.4 Rola MSP w polskiej gospodarce Rozdział 2. Formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw 2.1 Definicja, cechy i funkcje podatku […]