Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego 4.4/5 (25)

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …..30
4. Samorzadowe Kolegium Odwolawcze jako organ wyzszego stopnia. …..32
5. Biegly sadowy jako podmiot wydajacy opinie w sprawie administracyjnej. …..38


Rozdzial III.
Szczególne przypadki wylaczen

1. Wyłączenie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego bliskich. …..42
2. Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego. …..44


Zakończenie. …..49
Bibliografia……50

Oceń