Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

24 października 2017 5 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1.
Biblioterapia – stan badań nad problematyką ………. 3

1.1. Biblioterapia – istota problemu ……….6
1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie ………. 14
1.3. Kategoryzacja biblioterapii……….. 17
1.4. Cele i zadania biblioterapii………. 22
1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii……….. 31
Wnioski ……….34


Rozdział 2.
Bajko terapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni………..36

2.1. Bajka i baśń – istota pojęć ……….38
2.2. Bajka terapeutyczna. ………. 44
2.3. Rodzaje bajek terapeutycznych ………. 48

Wnioski ………. 50


Rozdział 3.
Metodologiczne podstawy badań własnych i ich organizacja………..51

Wnioski ………. 54


Rozdział 4.
Badania własne………. 52

4.1. „Bajka o mróweczce” – zajęcia dla dzieci mających trudności z poczuciem własnej wartości ………. 62
4.2. „Wilczek i jego przyjaciel” – zajęcia biblio terapeutyczne dla grup uczniów potrzebujących wsparcia ……….68
4.3. Bajka o pszczółce – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z domów dziecka. ……….74
Wnioski ………. 78


Podsumowanie ……….84
Bibliografia ……….89