Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.96/5 (792)

24 października 2017 5 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1.
Biblioterapia – stan badan nad problematyka

1.1. Biblioterapia – istota problemu
1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie
1.3. Kategoryzacja biblioterapii.
1.4. Cele i zadania biblioterapii
1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii.
Wnioski


Rozdział 2.
Bajko terapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

2.1. Bajka i baśń – istota pojęć
2.2. Bajka terapeutyczna.
2.3. Rodzaje bajek terapeutycznych
Wnioski


Rozdział 3.
Metodologiczne podstawy badan własnych i ich organizacja.

Wnioski


Rozdział 4.
Badania własne

4.1. „Bajka o mróweczce” – zajęcia dla dzieci mających trudności z poczuciem własnej wartości
4.2. „Wilczek i jego przyjaciel” – zajęcia biblio terapeutyczne dla grup uczniów potrzebujących wsparcia
4.3. Bajka o pszczółce – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z domów dziecka.
Wnioski


Podsumowanie
Bibliografia

Stron 98

Oceń