Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka 4.22/5 (88)


Wstęp

Rozdział I
Baśnie i bajki w literaturze przedmiotu.

1. Pojęcie biblioterapii.
2. Rola baśni i bajek w życiu człowieka.
3. Charakterystyka baśni i bajek.
4. Rodzaje bajek.
4.1. Bajki psychoedukację
4.2. Bajki relaksacyjne
4.3. Bajki psychoterapeutyczne


Rozdział II
Biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej.

1. Przyczyny powstawania leków u dzieci.
2. Rozwój zachowana lekowych.
3. Terapeutyczne oddziaływanie literatury.
4. Atmosfera terapeutyczna w procesie biblioterapii


Rozdział III
Metodologiczne założenie pracy

1. Cel i przedmiot badan.
2. Problem i hipotezy badawcze.
3. Metody i techniki badawcze.
4. Charakterystyka badanego terenu i badanej populacji.


Rozdział IV
Biblioterapia i jej wpływ na rozwój dziecka w świetle badan własnych

1. Bajka i jej wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Postawa wychowawców w przedszkolach wobec terapii przez bajkę.
3. Rola bajki w środowisku domowym.
4. Ogólne podsumowanie badan własnych.


Zakończenie.
Bibliografia.
Załączniki.

Oceń