Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej

Wstep………4 Rozdział I Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6 Rozdział II Środki dowodowe………13 1.Pojecie i klasyfikacja srodków dowowdowych………13 2.System srodków dowodowych………19 2.1. Dowody nazwane………19 2.1.1. Dowód z dokumentów………19 2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23 2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30 2.1.4. Dowód z oględzin………38 2.1.5. Dowód Więcej

Rada ministrów – powoływanie, struktura i działalność

Wstęp Rozdział I. Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów       1. Tryb powoływania Rady Ministrów 2. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna Rady Ministrów Rozdział II. Skład Rady Ministrów       1. Prezes Rady Ministrów 2. Wiceprezesi Rady Ministrów 3. Ministrowie 4. Przewodniczący określeń w ustawach Więcej

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział Więcej

Diagnoza poziomu motywacji do nauki szkolnej dzieci w wieku 7 i 8 lat w danej gminie

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Motywacja a proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły       1.1. Motywacja- wyjaśnienie terminologiczne ……….. 5 1.2. Teorie motywacji i ich założenia ……….. 9 1.3. Rola motywacji w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły podstawowej ……….. 10 Rozdział II Czynniki wpływające Więcej

System pomocy społecznej w Polsce

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej Więcej

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja Więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Wstęp………3 Rozdział I Podatki i ich rola w gospodarce narodowej 1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5 1.2. System podatkowy w Polsce……… 7 1.3. Rodzaje podatków ………10 1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14 Rozdział II Podatek dochodowy od osób Więcej

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych Więcej

Autyzm

Wstęp………4 Rozdział I Autyzm – charakterystyka zagadnienia 1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7 1.2 Kryteria diagnostyczne ………9 1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11 1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15 Rozdział II Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem 2.1 Możliwości Więcej

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza

Wstęp Rozdzial I Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza 1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna 1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych 1.2. Telewizja dziecieca 1.2.1. Pierwsze Więcej

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział Więcej

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i Więcej

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2 Rozdział I Mobbing jako rodzaj przemocy       1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7 1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13 1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15 1.4. Skutki mobbingu………..18 1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21 1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30 1.7. Regulacje Więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… Więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych Więcej

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy Wstęp ……….4 Rozdział 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu………. 6 2. Definicja encyklopedyczna………. 6 3. Fazy mobbingu………. 7 4. Przyczyny mobbingu ……….8 5. Cechy mobbingu według Heinza lemana………. 9 6. Skutki mobbinguj ……….12 Rozdział 2 Oblicza mobbingu Więcej

Doping we współczesnym sporcie.

Wstęp. Rozdział I 1. Problem dopingu w sporcie……….. 5 2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8 Rozdział II 3. Klasyczne środki dopingu – Środki pobudzające (stymulanty)……….. 30 – Narkotyczne środki przeciwbólowe ………..30 – Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31 – Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. Więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako Więcej

Infrastruktura drogowa w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota infrastruktury transportowej. 1.1. Pojecie, funkcje i zadania infrastruktury transportowej. 1.2. Cechy infrastruktury transportowej……….. 7 1.3. Podzial infrastruktury transportowej……….. 10 1.4. Infrastruktura transportowa, a rozwój gospodarczy……….. 17 Rozdzial 2. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. 2.1. Stan obecny Więcej

Rynek usług kurierskich na przykładzie Polski

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Uwarunkowania prawne w branzy KEP 1.1. Prawo przewozowe ……….6 1.1.1.Przewóz towarów ……….7 1.1.2. Regulacje prawne ……….8 1.2. Uslugi kurierskie ……….10 1.2.1. Uslugi i ich klasyfikacje ……….11 1.2.2. Czym sa usługi kurierskie? ……….21 1.2.3. Prawo Pocztowe a Więcej

Transport ładunków ponadgabarytowych

1. Wstęp, cel pracy………. 4 2. Wprowadzenie ………. 5 Czesc teoretyczna 3. Transport ładunków nienormatywnych. 3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7 3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11 3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13 3.4 Dokumenty………. Więcej

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o.

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota procesów logistycznych w świetle literatury. 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych……….6 1.2. Podejście procesowe……….10 1.2.1. Lancach logistyczny……….14 1.3. Podejście systemowe ……….16 1.4. Miary procesów logistycznych ……….22 Rozdział 2. Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 2.1. Przedsiębiorstwo – Więcej

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy Więcej

Zakład karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Służby Więziennej- możliwości i zagrozenia.

  Wstęp ……….3 Rozdział I. Zakład karny jako jednostka penitencjarna 1. Cele, funkcje i zadania zakładu karnego w świetle przepisów prawnych……….5 2. Zakład karny jako jednostka totalitarna……….9 3. Struktura organizacyjna……….13 4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15 4.1 Dyrektor……….16 4.2 Więcej

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury.

  Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka………5 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych………13 2.1 Podstawy formalna prawne resocjalizacji 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego 2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego 2.4 Więcej

Agresji i autoagresja w świetle literatury.

Wstęp………5 Rozdzial I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia 2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii 2.1. Organiczne podloze agresji 2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Więcej

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Więcej

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych

Wstęp………. 4 Rozdzial I Proces resocjalizacji w literaturze. 1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6 1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8 1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11 1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19 1.4.1. Modele instytucji Więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i Więcej

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz Więcej

Ochrona osób i mienia.

Wykaz skrótów ………. 3 Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Ogólna charkaterystyka ochrony osób i mienia 1. Historia ochrony osób i mienia ………. 6 2. Definicja i zakres pojecia ochrony osób i mienia ……….9 3. Przedmiot i zakres ochrony ………. 11 Więcej

Ochrona danych osobowych – przetwarzanie i zabezpieczanie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ochrona danych osobowych w świetle obowiazujacych przepisów prawa krajowego i miedzynarodowego. 1. Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej………..5 1.1. Konstytucja RP……….5 1.2. Ustawa o ochronie danych osobowych………..13 1.3. Ochrona danych w świetle innych przepisów Więcej

Kontrola podatkowa.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych 1.1. Istota oraz zadania czynnosci sprawdzajacych 1.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace, ich zadania 1.3. Obowiazki i prawa podmiotów podlegajacych czynnosciom sprawdzajacym 1.4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika organu podatkowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych Rozdzial Więcej

Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym.

Wstęp……….7 Rozdzial 1 Spadek i jego sklad 1.1. Cechy spadku ………. 8 1.2. Pojecie praw i obowiazków majatkowych ………. 10 1.3. Wylaczenia podmiotowe ze spadku ………. 25 1.4. Wylaczenia przedmiotowe ze spadku ………. 27 1.5. Posiadanie, ekspektatywa a sklad spadku Więcej

Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów.

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie i definicja czasu pracy ………5 1.2. Definicja pracy zmianowej ………8 1.3. Definicja doby pracowniczej ………9 Rozdzial 2. Normy czasu pracy 2.1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy……… 12 2.2. Okres rozliczeniowy ………13 Więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc Więcej

Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Wstęp. Rozdział I Rzecznik Praw Obywatelskich – geneza instytucji 1.1 Formowanie się instytucji ombudsmana na świecie. 1.2 Historia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Rozdział II Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.1 Status i funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.2 Zakres Więcej

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia Więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke swiatowa.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Problem terroryzmu w literaturze. 1.1. Historia i cele terroryzmu………. 5 1.2. Definicje terroryzmu………. 9 1.3. Typologia organizacji terrorystycznych………. 22 1.4. Terroryzm a media………. 35 Rozdzial 2. Wybrane akty terroryzmu dokonane na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia. 2.1. Zamachy Więcej

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku.

Streszczenie……….3 Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji. 1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu ……….6 1.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych……….14 1.3. Definiowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni……….19 Rozdział II Bezpieczeństwo informacyjne w Polsce i UE w XXI wieku. 2.1. Więcej

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Więcej

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Istota stosowania cen transferowych 1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6 1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7 1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9 1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10 1.5. Raje podatkowe……….. 11 1.6. Więcej

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy. 1.1. Informacje ogólne…………5 1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9 1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13 1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25 Rozdzial II. Techniki i sposoby Więcej

Funkcjonowanie podatku VAT.

Funkcjonowanie podatku VAT prace magisterskie podatek vat Wstęp……….3 Rozdział I Teoria podatku 1.1. Pojęcie i cechy podatku………. 5 1.2. Elementy konstrukcji podatku………. 8 1.3. Zasady podatku………. 10 1.4. Rodzaje podatków ……….14 1.5. Funkcje podatku………. 18 1.6. Zmiany w systemie podatkowym Więcej