Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 4.73/5 (80)

8 listopada 2017 1 Przez administrator

Wstęp……..3

Rozdział 1
Telewizja a rozwój dziecka
1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4
1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6
1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy…….. 15
2.2. Pytania badawcze ……..15
2.3. Metody badawcze ……..15
2.4. Charakterystyka badanej grupy…….. 15

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Poglądy rodziców w kwestii oglądania telewizji przez dziecko ……..17
3.2. Pozytywne aspekty telewizji w rozwoju dziecka dostrzegane przez rodziców ……..21
3.3. Negatywne aspekty telewizji w rozwoju dziecka dostrzegane przez rodziców…….. 22
3.4. Treści mające pozytywny i negatywny wpływ na rozwój dziecka w opinii rodziców…….. 25

Podsumowanie i wnioski ……..27
Bibliografia ……..28
Spis wykresów ……..30
Aneks ……..31

Oceń