Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Wstęp……..6

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7
1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań ……..12
2.2. Problemy badawcze…….. 12
2.3. Organizacja i metody badań…….. 12

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13
3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16

Podsumowanie i wnioski…….. 28
Piśmiennictwo……..30
Spis rycin…….. 32
Aneks…….. 33

 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.