Tag: praca magisterska pedagogika

Powszechna opinia, że pedagogika to mało przydatne zajęcie to mit. Warto pamiętać, że analogicznie do wielu innych dziedzin składa się ona z teorii i empirii. Tu w końcu mamy do czynienia z żywym organizmem, kształtowaniem postaw oraz charakterów ludzi. Stąd też nietrudno domyślić się, że nadrzędną rolę ma tu do odegrania praktyka. Stąd też kształcąc się niekoniecznie praca magisterska pedagogika, jest dla nas najszczęśliwszym zajęciem. W końcu czynność ta znacząco odbiega od ram przyszłej pracy zawodowej. Analiza badań czy literatury jest czymś odmiennym od pracy z dziećmi i młodzieżą. Nie dziwi zatem fakt, że w wielu przypadkach praca magisterska pedagogika to duży trud i wysiłek dla studentów pedagogiki. W końcu dla nich obcowanie z człowiekiem, a nie z książką jest wartością nadrzędną.

Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych oraz nauczycieli przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 1 Rozdział 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury……… 3 1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……… 6 1.2. Objawy wypalenia zawodowego……… 7 1.3. Przebieg procesu wypalania się……… 8 1.4. Praca jako źródło stresu……… 9 1.4.1. Następstwa stresu zawodowego……… 11 1.5. Charakterystyka profesji…

Edukacja wczesnoszkolna 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zapisy ustawowe oraz modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1.1. Przedszkola 1.2. Szkoła podstawowa Rozdzał 2. Realizacja zapisów ustawowych 2.1.Przedszkola 2.2.Szkoła Podsumowanie Oceń

Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….4 Część teoretyczna Rozdział 1 Dydaktyka wczesnoszkolna 1.1. Rozwój dzieci w wieku od 5 do 9 lat……… 6 1.2. Praca dydaktyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ………11 Rozdział 2 Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela 2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)……… 19 2.2. Metody…

System pomocy społecznej w Polsce 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej…

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej 4.07/5 (72)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2.…

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.9/5 (805)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badań nad problematyką ………. 3 1.1. Biblioterapia – istota problemu ……….6 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie ………. 14 1.3. Kategoryzacja biblioterapii……….. 17 1.4. Cele i zadania biblioterapii………. 22 1.5. Metody, środki…

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.2/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i…

Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.33/5 (96)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2.…

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja…

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdział I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdział II Metody badan nad wypaleniem zawodowym.…

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Przez administrator

Rozdział I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdział II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen…