Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 5/5 (9)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….4
Część teoretyczna

Rozdział 1
Dydaktyka wczesnoszkolna

1.1. Rozwój dzieci w wieku od 5 do 9 lat……… 6
1.2. Praca dydaktyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ………11


Rozdział 2
Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela

2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)……… 19
2.2. Metody kształcenia wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej……… 21
2.3. Kryteria dobrej praktyki z technologiami informacyjno-komunikacyjnych ………28


Część empiryczna

Rozdział 3
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań ………31
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………32
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………35
3.4. Organizacja i przebieg badań ………38
3.5. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka……… 38


Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych

4.1. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przez nauczycieli wczesnoszkolnych ………41
4.2. Ocena własnych kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w swojej pracy ………47
4.3. Bariery w stosowaniu przez nauczycieli technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce wczesnoszkolnej……… 49


Wnioski i podsumowanie ………51
Bibliografia……… 53
Wykaz tabel, rysunków i wykresów ………55
Aneks ………56

Oceń