Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badan ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdzial III
Formy spedzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

3.1. Czas wolny w dyspozycji osób starszych i jego postrzeganie………. 39
3.2. Sposoby i formy spedzania czasu wolnego przez osoby w starszym wieku ………. 42
3.3. Aktywnosc spoleczna, kulturalna i intelektualna seniorów w czasię wolnym………. 47
3.4. Zakres poczucia samotnosci towarzyszacej osobom starszym w czasię wolnym………. 50
3.5. Plany zwiazane z zagospodarowaniem czasu wolnego na przyszlosc………. 58


Podsumowanie. Wnioski z badan ………. 63
Literatura ………. 67
Spis tabel i wykresów ………. 70
Zalaczniki ………. 72Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.