Tag: Czas wolny młodzieży praca licencjacka

Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 4.35/5 (17)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej. 1.1. Historia plywania ……… 7 1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12 1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14 1.4. Techniki plywania……… 18 Rozdzial 2. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym. 2.1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i mlodziezy……… 21 2.2. Aktywnosc fizyczna dzieci i mlodziezy……… […]

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ 4.32/5 (22)

I. Wstęp 1. Streszczenie 2. Przeglad pismiennictwa 3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci 4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy 5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci 6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej II. Cel badan III. Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel badan 2. Problemy i hipotezy badawcze 3. Metody, techniki […]

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej. 4.31/5 (26)

Streszczenie Wstęp 1. Cele pracy i pytania badawcze 2. Metody badawcze 2.1. Charakterystyka grupy badawczej 2.2. Metody i techniki badan 2.3. Organizacja i przebieg badan 3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna 3.1 Definicja czasu wolnego 3.2. Definicja rekreacji oraz jej podstawowe formy i klasyfikacje 4. Charakterystyka gry w pilke nozna, jako formy aktywnosci rekreacyjnej u […]

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie. 4.39/5 (44)

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Rola szkoly w organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy……..16 Rozdzial II Zalozenia badawcze pracy. 2.1. […]

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 4.15/5 (46)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2. […]

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola 4.28/5 (72)

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki […]

Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów. 4.26/5 (42)

Wstęp Rozdzial I Czas wolny w życiu czlowieka 1. Definicje czasu wolnego 2. Czas wolny dziewcząt i chlopców 3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy Rozdzial II Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku 1. Definicje zwiazane z pojeciem „rekreacja” 2. Podzial rekreacji Rozdzial III Rola szkoly i rodziny w wychowaniu […]

Organizacja czasu wolnego mlodziezy 4.21/5 (52)

Wstęp………2 Rozdzial I Czas wolny dziecie w świetle literatury. 1.1. Istota czasu wolnego………3 1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6 1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11 Rozdzial II Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego mlodziezy 2.1 Swietlica szkolna szansa wlasciwej organizacji czasu wolnego………16 2.2 Rola szkoly w zagospodarowaniu czasu […]

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ 4.34/5 (41)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 18 2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 19 […]

Czas wolny dzieci 4.28/5 (90)

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdzial I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16 Rozdział II Metodologiczne podstawy badan własnych 1. Przedmiot i […]

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej i jego wykorzystanie na przykładzie zespolu szkól Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie czasu wolnego w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie, funkcje oraz czynniki wpływajace na wybór form czasu wolnego……… 5 1.2. Formy spedzania czasu wolnego wśród gimnazjalistów……… 12 1.3. Rola srodowisk wychowawczych w procesię wykorzystywania czasu wolnego przez mlodziez gimnazjalna……… 17 1.3.1. Srodowisko rodzinne ………20 1.3.2. Srodowisko szkolne……… 23 1.3.3. Srodowisko rówiesnicze ………29 Rozdzial […]

Czas wolny uczniów klasy III szkoly podstawowej w percepcji rodziców. 4.33/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Czas wolny w świetle literatury przedmiotu badan 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego 1.2. Glówne formy i style spedzania czasu wolnego 1.3. Zadania rodziny w ksztaltowaniu się tresci oraz formy czasu wolnego 1.4. Formy i metody organizowania czasu wolnego przez szkole i inne instytucje spoleczna Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel […]

Czas wolny dzieci w Szkole Podstawowej. 4.22/5 (23)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pojecie czasu wolnego……….5 1.2 Funkcje czasu wolnego……….9 1.3 Znaczenie czasu wolnego dla uczniów i sposób jego zagospodarowania……….17 Rozdzial 2. Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego. 2.1 Definicja rodziny……….24 2.2 Funkcje rodziny……….29 2.3 Charakterystyka wspólczesnej rodziny………. 38 2.4 Organizacja czasu wolnego […]