Znaczenie pływania dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej. 1.1. Historia plywania ……… 7 1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12 1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14 1.4. Techniki plywania……… 18 Rozdzial 2. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym. Więcej

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ

I. Wstęp 1. Streszczenie 2. Przeglad pismiennictwa 3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci 4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy 5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci 6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej II. Cel badan III. Metodologia Więcej

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej.

Streszczenie Wstęp 1. Cele pracy i pytania badawcze 2. Metody badawcze 2.1. Charakterystyka grupy badawczej 2.2. Metody i techniki badan 2.3. Organizacja i przebieg badan 3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna 3.1 Definicja czasu wolnego 3.2. Definicja rekreacji oraz jej Więcej

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi Więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie Więcej

Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów.

Wstęp Rozdzial I Czas wolny w życiu czlowieka 1. Definicje czasu wolnego 2. Czas wolny dziewcząt i chlopców 3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy Rozdzial II Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku 1. Definicje Więcej

Organizacja czasu wolnego mlodziezy

Wstęp………2 Rozdzial I Czas wolny dziecie w świetle literatury. 1.1. Istota czasu wolnego………3 1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6 1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11 Rozdzial II Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego Więcej

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdzial II. Metodologia Więcej

Czas wolny dzieci

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdzial I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu Więcej

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej i jego wykorzystanie na przykładzie zespolu szkól

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie czasu wolnego w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie, funkcje oraz czynniki wpływajace na wybór form czasu wolnego……… 5 1.2. Formy spedzania czasu wolnego wśród gimnazjalistów……… 12 1.3. Rola srodowisk wychowawczych w procesię wykorzystywania czasu wolnego przez mlodziez Więcej

Czas wolny uczniów klasy III szkoly podstawowej w percepcji rodziców.

Wstęp Rozdzial I. Czas wolny w świetle literatury przedmiotu badan 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego 1.2. Glówne formy i style spedzania czasu wolnego 1.3. Zadania rodziny w ksztaltowaniu się tresci oraz formy czasu wolnego 1.4. Formy i metody organizowania Więcej

Czas wolny dzieci w Szkole Podstawowej.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pojecie czasu wolnego……….5 1.2 Funkcje czasu wolnego……….9 1.3 Znaczenie czasu wolnego dla uczniów i sposób jego zagospodarowania……….17 Rozdzial 2. Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego. Więcej