Tag: Pedagogika tematy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2.…
Przeczytaj więcej

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji…
Przeczytaj więcej

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6 1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14 Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25 2.2. Proces…
Przeczytaj więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11 6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14 Rozdzial 2 Problemy…
Przeczytaj więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11…
Przeczytaj więcej

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

Wstęp………..4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdzial II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11 2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12 2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13…
Przeczytaj więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4.…
Przeczytaj więcej

Angielska szkola antropologiczna

Wstęp Rozdzial I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdzial II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii 2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera 2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy 2.3.…
Przeczytaj więcej

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

  Wstęp…………4 Rozdzial I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdzial II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. 2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26 2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30 2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze……………
Przeczytaj więcej

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu.

Wstęp Rozdzial I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6. Profilaktyka autoagresji. Rozdzial II Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

  Wstęp……….3 Rozdzial I Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5 1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10 1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13 1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17 1.5. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli.

Wstęp Rozdzial I. 1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5 2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka 3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka 3.1. Srodowisko rodzinne 3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych 3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych 3.1.3. Dzieci z rodzin biednych 3.1.4. Dzieci maltretowane 3.2. Srodowisko pozarodzinne 4. Sposoby postępowania z…
Przeczytaj więcej

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej

Wstęp………..1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan ……….. 16 2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17…
Przeczytaj więcej

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdzial III Społeczne problemy narkomanii 3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18…
Przeczytaj więcej

Geneza czasu wolnego.

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6 1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8 1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9 1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce…
Przeczytaj więcej

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa

Wstęp………… 3 Rozdzial 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdzial 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi partnerskiej………… 19 Rozdzial 3. Malzenstwo jako decyzja i zbiór oczekiwan. 3.1. Decyzja w świetle psychologii……………
Przeczytaj więcej

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdzial II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdzial III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdzial IV. Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35 Rozdzial V. Proces socjoterapeutyczny…………40 1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41 2.Forma zajęć…
Przeczytaj więcej

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly.

Wstęp Rozdzial I. Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5 1. Rys historyczny zabawki. 2. Zabawka jako narzedzie zabawy. 3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka. a) Wychowawcza rola zabawki. b) Poznawcza rola zabawki. c) Ksztalcaca rola zabawki. 4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury. Rozdzial II. Metodologia badan i sposób…
Przeczytaj więcej

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne.

Wstęp………5 Rozdzial I. Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w świetle literatury………7 1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8 1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12 1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29 1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38 Rozdzial II. Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48 2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48 2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako srodowiska wychowawczego…
Przeczytaj więcej

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli.

Wstęp ………. 5 Rozdzial I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30 5. Demokratyzacja i autonomia…
Przeczytaj więcej

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20 2. Edukacyjne funkcje zabawy………24 2.1. Pojecie zabawy…
Przeczytaj więcej

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i…
Przeczytaj więcej

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka

Wstęp. Rozdzial 1. Poczecie…………..3 1.1 Dojrzewanie do ojcostwa. 1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem. 1.3 Obrzed Couvade. 1.4 Ojciec a ciaza. 1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka. 1.6 Poród. 1.7 Po porodzie. 1.8 Powrót do domu. 1.9 Rozwój dziecka. Rozdzial 2 Organizacja procesu badawczego…………34. 2.1 Przedmiot i cel badan. 2.2 Sformulowanie zagadnienia. 2.3 Wybór terenu badan i…
Przeczytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14 4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16 4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18 4.2.1. O potrzebie…
Przeczytaj więcej

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym.

Rozdzial 1 Postawy rodzicielskie………………2 1.1. Definicje pojecia postawy. 1.2. Struktura postawy 1.3. Geneza postaw 1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich 1.4.1. Typologia L.Kannera 1.4.2. Typologia Amy Roe 1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego E.Schaefera 1.4.4. Typologia E.S.Statera. 1.4.5. Typologia M.Ziemskiej 1.5. Rodzina jako środowisko wychowawcze 1.6. Wpływ postaw rodzicielskich na ksztaltowanie zachowania się dzieci 1.7. Stan…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

  Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki endogenne………17 3.2.2. Czynniki egzogenne………19…
Przeczytaj więcej

Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej

Wprowadzenie………4 Rozdzial I. Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6 1.1. Rozwój fizyczny………7 1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9 1.3. Rozwój emocjonalny………15 1.4. Rozwój procesów poznawczych………17 1.4.1. Wrazenia………17 1.4.2. Spostrzeganie………18 1.4.3. Obserwacja………19 1.4.4. Pamiec………19 1.4.5. Myslenie………20 1.4.6. Uwaga i jej cechy………22 1.4.7. Inteligencja………23 Rozdzial II. Pojecie i istota twórczosci w ujęciu autorów………25 2.1. Cechy osób twórczych………28…
Przeczytaj więcej

Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnej

Wstęp Rozdzial I Problem braku akceptacji w świetle literatury 1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia 1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej 1.3. Pozycja dziecka w klasie Rozdzial II Diagnoza i korekta problemu braku akceptacji w klasię szkolnej 2.1. Wybrane podstawowe techniki badan socjometrycznych w świetle literatury 2.2. Zarys…
Przeczytaj więcej

Problemy rodzin dzieci uposledzonych umyslowo

Wstęp………5 Rozdzial I. Wpływ rodziny na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………7 1. Pojecie rodziny………7 2. Rodzaje stosunków rodzinnych i rola rodziców………9 2.1. Rola rodziców………11 2.2. Wpływ stosunków rodzinnych na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………13 Rozdzial II. Problem rodzin z dzieckiem uposledzonym umyslowo………17 1. Charakterystyka podzial i przyczyny uposledzenia umyslowego………17 2. Reakcje rodziców wobec dziecka uposledzonego………21 3. Postawy…
Przeczytaj więcej

Przysposobienie w prawie polskim

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia 1. Pojecie przysposobienia 2. Funkcje przysposobienia 3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym 4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju 5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej 6. Powiatowy system pomocy rodzinie Rozdzial II. Przeslanki przysposobienia 1. Przysposabiany 2. Przysposabiajacy 3. Dobro osoby przysposabianej…
Przeczytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne u dzieci dyslektycznych i dysgraficznych. Studium przypadku.

Wstęp ………3 Rozdzial I Problem dysleksji i dysgrafii oraz zaburzen emocjonalnych w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej………4 1. Badania i stan wiedzy na temat zaburzen procesu czytania i pisania – przeglad literatury………4 2. Terminologia i definicje opisywanych zaburzen………6 3. Symptomy zaburzen czytania i pisania………8 4. Zaburzenia procesów emocjonalnych u uczniów dyslektycznych i dysgraficznych………14 Rozdzial II…
Przeczytaj więcej

Przejawy i poziom zachowan agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – definicje 1.2. Teorie zachowan agresywnych. 1.2.1.Teoria Z. Freuda. 1.2.2. Teoria K. Lorenza. 1.2.3. Teoria frustracja – agresja. 1.2.4. Teoria L. Berkowitza. 1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowan agresywnych. 1.2.6. Teoria E. Fromma. 1.3. Przejawy i formy agresji. 1.4. Przyczyny i…
Przeczytaj więcej

Wpływ telewizji na rozwój dziecka.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Telewizja jako medium XX wieku………3 1.1. Telewizja a komunikowanie masowe………3 1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy………6 1.1.2. Relacja czlowiek—mass media………9 1.2. Rodzinny odbiór telewizji………11 Rozdzial 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka………16 2.1. Dziecko i telewizja w PRL………26 2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce………28 2.3. Reklama telewizyjna jako źródłodoswiadczen współczesnego…
Przeczytaj więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza osrodka socjoterapii "XXX" 1. Baza lokalowa………28 2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30 3. Organizacja pracy………31…
Przeczytaj więcej

Zebracy Warszawscy

Wstęp………3 Rozdzial I. Historia instytucji charytatywnych………6 1. Zarys historyczny………6 2. Formy dobroczynnosci………11 3. Sytuacja przed II Wojna Swiatowa………19 4. Zebracy w kulturze europejskiej………20 5. Zachowanie zebraka w sredniowiecznej Europie………26 Rozdzial II. Problemy ubóstwa w okresie przelomu XV I XVI Wieku………30 1. Wstęp………30 2. Paryz – Problemy ubóstwa………31 3. Wenecja – problemy ubóstwa………33 4. Ypres –…
Przeczytaj więcej

Nauczanie i wychowanie integracyjne jako aktualna potrzeba srodowiska.

Wstęp………5 Rozdzial I Dziecko niepelnosprawne a edukacja………8 1.Prawo dziecka do edukacji w Polsce i na swiecie………8 2.Ogólnopolski Program Organizacji Pozarzadowych: „Dziecko niepelnosprawne w szkole masowej.” ………10 2.1. Zalozenia programu………10 2.2. Organizacja nauczania. ………11 3.Wojewódzki program na rzecz poprawy warunków zycia społecznego zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 1999 – 2003 ………12 3.1. Zalozenia dotyczace wyrównywania szans…
Przeczytaj więcej

Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego.

Wstęp………2 Rozdzial I Fundacje i jej regulacje prawne………3 1.1. Definicje i cechy fundacji………3 1.2. Rozwój fundacji w Polsce na przestrzeni wieku XX………7 1.3. Rodzaje fundacji………9 1.4. Róznice miedzy fundacja a stowarzyszeniem………11 1.5. Motywy ustanawiania fundacji………13 1.6. Nadzór nad dzialalnoscia fundacji………17 Rozdzial II. Tworzenie fundacji ………21 2.1. Podmioty uprawnione do ustanowienia fundacji………21 2.2. Akt fundacyjny………23 2.2.1.…
Przeczytaj więcej

Problem alkoholizmu wśród mlodziezy

Wstęp………..3 Rozdzial I Alkoholizm i jego niekorzystne dzialanie na organizm nastolatka 1. Problem alkoholizmu ………..4 2. Fizjologiczna reakcja na alkohol……….. 8 3. Fazy uzaleznienia od alkoholu………..11 Rozdzial II Czynniki wpływajace na poziom konsumpcji alkoholu 1. Czynniki spoleczno-kulturowe ………..15 2. Srodowisko rodzinne ………..18 3. Srodowisko szkolne……….. 21 4. Rówiesnicy i subkultury mlodziezowe ………..23 5. Latwa dostepnosc…
Przeczytaj więcej

Status prawny kuratora oswiaty

Wstęp………4 Rozdzial I. Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6 1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6 1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10 1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13 2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14 3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty…
Przeczytaj więcej

Instytucje dzialajace na potrzeby ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Rozdzial 1. Polska szkola u progu trzeciego tysiaclecia 1.1. Przeobrazenia polskich szkól 1.2. Miejsce, rola i zadania nauczyciela w zmieniajacym się systemie ksztalcenia Rozdzial 2. Instytucje zajmujace się ksztalceniem nauczycieli 2.1. Zarys teorii ksztalcenia nauczycieli 2.2 Szkoly wyzsze ksztalcace nauczycieli (wyksztalcenie, kwalifikacje) 2.3. Podsumowanie rozdzialu 2 Rozdzial 3 Instytucje zajmujace się doskonaleniem zawodowym nauczycieli 3.1.…
Przeczytaj więcej

Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych

Wstęp ……..5 Rozdzial I. Przeglad literatury przedmiotu………7 1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7 2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara Foure’a – uczyc sie, aby byc……….21 3. Wartość wczesnej edukacji dzien na podstawie raportu "dazenie ku…
Przeczytaj więcej

Funkcje zalozone i rzeczywiste Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Funkcje zalozone pomocy społecznej w Polsce………5 1. Pomoc spoleczna – instytucja polityki społecznej państwa……… 5 2. Cele pomocy społecznej………7 3. Zadania wlasne i zlecone z zakresu pomocy społecznej………9 4. Organizacja pomocy społecznej………11 5. Praca socjalna………12 6. Pracownicy socjalni………14 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych………16 1. Cel badan i hipotezy badawcze………16 2. Metody i…
Przeczytaj więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z porazeniem mózgowym i niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu umiarkowanym

Wstęp………2 Rozdzial I. Diagnoza dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym niepelnosprawnego umyslowo w stopniu umiarkowanym………5 1. Diagnoza srodowiskowa………5 2. Diagnoza medyczna………6 3. Diagnoza psychologiczna………7 4. Funkcjonalna ocena pedagogiczna………8 Rozdzial II. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez terapie………22 1. Cele terapii………22 2. Plan i przebieg terapii………23 Zakończenie………37 Bibliografia………38

Funkcjonowanie poznawcze blizniat dwuzygotycznych.

Wstęp………5 Czesc I 1. Problemy psychicznego rozwoju dzieckaw literaturze XIX i XX wieku………7 1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka………11 1.1.1.Dziedzicznosc………12 1.1.2. Aktywnosc wlasna dziecka………13 1.1.3. Srodowisko ………15 1.1.4. Wychowanie i nauczanie………17 1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka………20 1.2.1. Teoria konwergacji………20 1.2.2. Teorie behawioralne………20 1.2.3. Teorie psychoanalityczne………21 1.2.4. Teorie biogenetyczne………21 1.2.5. Teorie poznawcze………22 1.2.6. Teoria rozwoju umyslowego J.Piageta………23…
Przeczytaj więcej

Funkcje opiekunczo wychowawcze placówki szkolnej.

Wstęp………1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu………3 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje………3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly………12 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole………16 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan………21 2. Problemy i hipotezy badawcze………22 3. Metody i narzedzia badawcze………25 4. Teren,…
Przeczytaj więcej

Specyfika pracy opiekunczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I Opracowanie tematu na podstawie literatury psychologicznej i pedagogicznej………4 1.1 . Wychowawca-opiekun w pogladach wybitnych pedagogów przeszlosci i przyszlosci………4 1.2. Rola wychowawcy w procesię kształtowania się postaw wychowanków………18 1.3. Specyficzne potrzeby wychowanków domów dziecka………22 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych………28 2.1. Problemy badawcze i hipotezy………28 2.2. Metody badan………31 2.3. Charakterystyka terenu badan………33 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Wpływ aeroklubu na rozwój i wychowanie mlodziezy

Wstęp………3 Rozdzial I Pedagogika i subdyscypliny a rozwój i wychowanie mlodziezy……….5 1.1 Pedagogika jako nauka………5 1.2 Psychologia rozwojowa i wychowawcza a pedagogika……….10 1.3 Teoria wychowania……….14 1.4 Wychowanie w ujęciu pedagogiki aksjologicznej………18 Rozdzial II Wychowanie młodzieży w świetle wspólczesnych osiagniec pedagogiki i innych nauk……….23 2.1 Psychologiczne aspekty funkcji wychowania i rozwoju……….23 2.2 Osobowosc i indywidualnosc jako…
Przeczytaj więcej

Osrodek rehabilitacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży uzaleznionej od narkotyków w Czestochowie.

Wstęp………4 Rozdzial I.Problem narkomanii w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. 1.Charakterystyka podstawowych pojęćw literaturze przedmiotu ………6 2.Zarys historyczny zjawiska narkomanii………11 3.Uzaleznienie od narkotyków – charakterystyka zjawiska………15 4.Osobowosciowe i społeczne uwarunkowania zjawiskanarkomanii………21 Rozdzial II. Systemy resocjalizacji narkomanów. 1.Pojecie procesu resocjalizacji – etapy, formy i metodywychowania………26 2.Placówki o charakterze resocjalizacyjno – wychowawczym dla młodzieży uzaleznionej………36 Rozdzial III. Metodologia…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie zabawek i rekwizytów w zabawach tematycznych i konstrukcyjnych w grupie dzieci 4-5 letnich

Wstęp………2 Rozdzial I Zabawa jako przedmiot analiz psychologicznych i pedagogicznych………4 1. Pojecie zabawy i jej rodzaje………5 2. Zabawa a rozwój dziecka………10 3. Funkcje i znaczenie zabaw w rozwoju dziecka………18 Rozdzial II Twórczosc w zabawie dzieci………21 1. Co to jest twórczosc?………22 2. Twórczosc dziecieca………28 3. Symboliczne i realistyczne zastosowanie przedmiotów w zabawach jako przejawy twórczosci dziecka………31…
Przeczytaj więcej

Jak wyjsc z sytuacji stresowej

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie stresu i jego rodzaje………5 1. Stres jako reakcja na wymagania stawiane organizmowi………18 1.1. Stres biologiczny………18 1.2. Stres psychologiczny………26 2. Stres jako uklad warunków stanowiacych obciazenie czlowieka………30 2.1. Zawód jako źródłostresu………35 2.2. Wydarzenia zyciowe jako źródłostresu………37 3. Stres jako specyficzny typ relacji czlowiek – srodowisko………41 4. Co to jest stres. Krótkie podsumowanie………53…
Przeczytaj więcej

Aspiracje edukacyjne młodzieży szkól gimnazjalnych na przykładzie badan wlasnych

Wstęp Rozdzial 1. Zmiany organizacyjne szkolnictwa a efekty funkcjonowania szkoly. 1.1. Reforma oswiaty i jej zalozenia . 1.2. Spoleczny system wartosci a zadania systemu oswiaty. 1.3. Kryteria oceny i diagnozy efektywnosci instytucji oswiatowych. Rozdzial 2. Społeczne podstawy rozwoju oswiaty. 2.1. Równosc w oswiacie a równosc spoleczna. 2.2. Charakterystyka wybranych barier do realizacji zyciowych dazen –…
Przeczytaj więcej

Ludzkosc u progu XXI wieku – moje spojrzenie na wspólczesnosc.

Rozdzial I Charakter wspólczesnych przemian cywilizacyjnych – slowo wstepne ………5. 1. Przyklady periodyzacji dziejów cywilizacji ………6. 2. Poczatek nowej cywilizacji ………11. Rozdzial II Ruch New Age ………14. 1. Źródła inspiracji ideologicznej, próba zdefiniowania ………15. 1.1. Sekciarstwo gnostyckie ………16. 1.2. Ezoteryczny judaizm (Kabala) ………18. 1.3. Okultyzm, spirytyzm, magia, "neopoganizm" ………19. 1.4. Teozofia ………22. 1.5. Zwiazki z…
Przeczytaj więcej

Wspólczesne przemiany kultury na przykładzie wsi XXX.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zagadnienia kultury i jej rozwój na terenie mazowsza………7 1. Kultura ludowa i przemiany kultury………7 2. Kształtowanie się kultury ludowej mazowsza do 1945 roku………11 3. Przemiany kultury wsi mazowieckiej wedlug andrzeja stawarza………19 4. Glówne uwarunkowania i przejawy przemian kultury wsi XXX………21 Rozdzial II. Przemiany kultury ludowej i ich wpływ na spolecznosc wsi mazowieckiej………33…
Przeczytaj więcej

Nierówności w nauczaniu szkolnym.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Wstępne wiadomosci o nierównosciach………..4 1. Zdanie i forma zdaniowa………..4 2. Definicja i wlasnosci nierównosci………..5 3. Klasyfikacja nierównosci……….6 Rozdzial II. Metody rozwiazywania nierównosci……….9 1. Nierówności równowazne……….9 2. Algebraiczne i graficzne rozwiazywanie nierównosci……….18 2.1. Nierówności liniowe i modulowe………..18 2.2. Nierównosci kwadratowe……….31 2.3. Nierównosci wielomianowe……….40 2.4. Nierównosci wymierne……….44 2.5. Nierównosci trygonometryczne………..50 3. Nierówności rozwiazywane przy…
Przeczytaj więcej

Bariery psychologiczne w uczeniu się jezyka angielskiego w dwóch róznych systemach: stacjonarnym i na odleglosc.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Temat pracy w świetle literatury przedmiotu…….. 7 1. Czynniki wpływajace na proces uczenia się jezyka obcego……… 7 2.1 Czynniki podmiotowe……… 7 2.1.1 Motywacja……… 8 2.1.2 Osobowosc…….. 21 2.1.3 Talent jezykowy…….. 22 2.1.4 Wiek ucznia……… 26 2.2 Czynniki przedmiotowe…….. 28 2.2.1 Sytuacja dydaktyczna…….. 28 2.2.1.1 Nauka jezyka w systemie stacjonarnym, a system…
Przeczytaj więcej

Rola milosci w wychodzeniu z uzaleznienia alkoholowego.

Wstęp………1 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka uzaleznienia alkoholowegoi przebieg terapii………3 1. Uzaleznienie alkoholowe………3 1.1. Teorie wyjasniajace uzaleznienie od alkoholu……..4 1.2. Róznice miedzy pijakiem a alkoholikiem………6 1.3. Klasyfikacja osób pijacych……..6 1.4. Fazy rozwoju choroby alkoholowej………7 1.5. Duchowosc – jeden z wazniejszych aspektów choroby alkoholowej………9 2. Ruch Anonimowych Alkoholików……..10 2.1. Struktura, cel i program ruchu AA………10 2.2. Dwanascie…
Przeczytaj więcej

Przydatnosc podrecznika w nauczaniu srodowiska spoleczno-przyrodniczego w klasię I.

Wstęp Rozdzial I Rola i zadania podreczników szkolnych 1.1. Istota i funkcje podreczników szkolnych 1.2. Specyfika podreczników do srodowiska spoleczno-przyrodniczego Rozdzial II Zakres i uklad tresci w podreczniku do srodowiska spoleczno-przyrodniczego dla klasy I, a wymagania programu 2.1. Ogólna struktura podrecznika 2.2. Charakterystyka wybranych podreczników do srodowiska spoleczno-przyrodniczego dla klasy I – analiza tresci 2.3.…
Przeczytaj więcej

Potrzeby poznawcze dzieci i ich aktualizacja w pracy pedagogicznej nauczyciela.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Potrzeby psychiczne dziecka w świetle dotychczasowych rozwazan teoretycznych……….5 Rozdzial II. Metodologiczne podstawy pracy……….24 1. Przedmiot i cel badan………24 2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………25 3. Charakterystyka terenu badan……….27 Rozdzial III. Potrzeby poznawcze dzieci piecio- i szescioletnich w świetle wyników badan……….31 Rozdzial IV. Udział rodziców w rozwijaniu potrzeb dziecka……….55 Rozdzial V. Aktualizacja potrzeb…
Przeczytaj więcej

Rozpoznawanie dzieci alkoholików w kl. V w srodowisku wiejskim.

Wstęp………3 Rozdzial I. Problematyka badan w świetle literatury………5 1. Podstawowa terminologia dotyczaca tematu………5 2. Wpływ rodziny z problemem alkoholowym na zachowanie się dzieci………10 3. Rozpoznawanie dzieci alkoholików………21 Rozdzial II. Cel i przedmiot badan………27 1. Cel i przedmiot badan………27 2. Problemy i hipotezy badawcze………28 3. Zmienne wskazniki doboru próby………30 4. Metody techniki i narzedzia badawcze………31 5.…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania rodzinne przyczyna negatywnego stosunku uczniów do odrabiania zadan domowych.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Analiza literatury ………. 6 Rozdzial II Funkcje zadan domowych ………11 Rozdzial III Organizacja i metody badan ……….15

Wartosci zyciowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkól ponadpodstawowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojecie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badan nad aspiracjami mlodziezy……….13 Rozdzial II Problematyka wartosci wśród przedstawicieli mlodego pokolenia……….18 1. Geneza pojecia „wartosc” oraz czynniki, które warunkuja ksztaltowanie się wartosci u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i spoleczno – moralnego czlowieka na…
Przeczytaj więcej

Metody i formy skutecznego wspóldziałania rodziców z przedszkolem w procesię kształtowania postaw i modyfikacji zachowan dzieci.

Wstęp………1 Rozdzial I 1.1. Rodzina wspólczesna jako grupa spoleczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidlowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdzial II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badan………40 2.3. Charakterystyka srodowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja i przebieg badan………49 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Pedagogizacja w sluzbie zdrowia.

Czesc I Teorie Rozdzial I Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia 1.1. Czym jest pedagogika i jakie sa jej oddzialywania na pracownika w zakładzie pracy Rozdzial II Akredytacja w sluzbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych 2.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji 2.2 Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji 2.3 Rola standardów w procesię akredytacji…
Przeczytaj więcej

Efektywność procesu edukacyjnego zolnierzy zasadniczej służby wojskowej w odniesieniu do perspektywy skracania czasu pelnienia służby.

Rozdzial I Stosunek zolnierza służby zasaadniczej do służby wojskowej. 1. Poznanie srodowiska zolnierskiego 2. Stosunki interpersonalne w wojsku 3. Rola agresji 4. Niedostosowanie społeczne a dyscyplina Rozdzial II System szkolenia 1. Ekonomiczne aspekty 12-miesiecznej służby wojskowej 2. Stopien przygotowania Sil Zbrojnych do skrócenia zasadniczej służby wojskowej 3. Organizacja toku służby w jednostce wojskowej 4. System…
Przeczytaj więcej

Problematyka uzaleznien wśród młodzieży klas o profilu sportowym i klas niesportowych.

I. Wstęp………3 II. Dotychczasowe badania dotyczace stosowania używek wśród mlodziezy, ze szczególnym uwzglednieniem młodzieży uprawiajacej sport………4 III Cel pracy………10 IV. Material i metoda badan………11 V. Wyniki badan………13 1. Charakterystyka badanych………13 2. Palenie tytoniu………16 3. Spozywanie alkoholu………25 4. Przyjmowanie narkotyków………32 5. Klasy o profilu sportowym i klasy niesportowe. Analiza zaleznosci………45 VI. Dyskusja………62 VII. Wnioski………66 VIII. Pismiennictwo………67…
Przeczytaj więcej

Stres i sposoby radzenia sobie z nim. Jak ja radze sobie ze stresem.

I. Wstęp. II. Co to jest stres?. III. Przyczyny stresu. IV. Dzialanie stresu. Jak reagujemy w sytuacjach pelnych napiecia. V. Kto ma sklonnosci do stresu. VI. Zwalczanie stresu. VII. Jak ja radze sobie ze stresem. VIII. Wnioski.

Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów.

Wstęp Rozdzial I Czas wolny w życiu czlowieka 1. Definicje czasu wolnego 2. Czas wolny dziewcząt i chlopców 3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy Rozdzial II Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku 1. Definicje zwiazane z pojeciem „rekreacja” 2. Podzial rekreacji Rozdzial III Rola szkoly i rodziny w wychowaniu…
Przeczytaj więcej

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III Gimnazjum.

Wstęp……..2 Rozdzial I Analiza literatury przedmiotu badan……..5 1. Reforma systemu edukacji i jej uwarunkowania ……..5 2. Reforma strukturalna i programowa……..7 3. Aspiracje edukacyjne i zawodowe mlodziezy……..11 4. Proces kształtowania się aspiracji u dzieci i mlodziezy…….15 Rozdzial II Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badan……..23 1. Przedmiot i cel badan wlasnych…….23 2. Metody, techniki i narzedzia badawcze…….26 3. Organizacja…
Przeczytaj więcej

Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce.

Wstęp …….. 3 Rozdzial I Samobójstwa w czasię i przestrzeni …….. 8 1.1. Rys historyczny …….. 8 1.2. Wspólczesne kierunki badania samobójstw ……. 17 1.3. Przeglad dotychczasowych polskich badan nad zjawiskiem samobójstw w swiadomosci społecznej …….. 21 Rozdzial II Kondycja psychiczna Polaków w okresie zmian systemowych lat dziewiecdziesiatych XX wieku …….. 24 Rozdzial III Statystyka…
Przeczytaj więcej

Reforma szkolnictwa na przykładzie Zespolu Szkól im. Marii Dabrowskiej

Wstęp ……… 2 Rozdzial I Zarządzanie i kierowanie organizacja ……… 3 Rozdzial II Zalozenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego ……… 6 1. Przyczyny i cele zmian ……… 6 2. Relacja miedzy reforma a spoleczno gospodarcza przebudowa kraju ……… 8 Rozdzial III Tradycje szkoly i jej rola w srodowisku lokalnym ……… 11 Rozdzial IV Skuteczne zarzadzanie i kierowanie…
Przeczytaj więcej

Historia i metody pracy opiekunczej domu pomocy społecznej im. Brata Alberta w XYZ

Wstęp ………3 Rozdzial I Geneza i powstanie DPS zgromadzania Baraci Albertynów w XYZ 1. Dokumenty zalozenia przytuliska albertynskiego w XYZ 2 listopada 1907 roku ………9 2. Działalność przytuliska Albertynów w XYZ ………14 Rozdzial II Metody pracy opiekunczo wychowawczej w DPS II Wojnie Swiatowej 1. Domy Opieki Zrzeszenia Katolików ‚Caritas’………17 2. Domy Opieki Spolecznej Ministerstwa Zdrowia…
Przeczytaj więcej

Warsztat Terapii Zajeciowej jako element rehabilitacji społecznej

Wstęp……..3 Rozdzial I Niepelnosprawnosc jako problem spoleczny 1.1. Pojecie niepelnosprawnosci……..5 1.2. Osoby niepelnosprawne w społeczenstwie……..10 1.3. Normy prawne dotyczace niepelnosprawnych……..16 Rozdzial II Teoretyczne podstawy procesu rehabilitacji 2.1. Pojecie rehabilitacji , metody, rodzaje, cele, zasady i rewalidacja osób niepelnosprawnych……..26 2.2. Rehabilitacja Srodowiskowa: cele, formy, przesłanki……..34 Rozdzial III Warsztat terapii zajeciowej jako instrument rehabilitacji społecznej 3.1 Organizacja…
Przeczytaj więcej

Zarys działalności artystycznej zespolu akrobatyczno-rewiowego XYZ

Wstęp……..4 Rozdzial I Zarys zycia kulturalnego Kielc po I wojnie Swiatowej ……..6 Rozdzial II Geneza i historia zespolu…….. 27 Rozdzial III Działalność artystyczna ……..39 Rozdzial IV Repertuar ……..52 Rozdzial V Rola muzyki i tanca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży ……..79 Zakończenie ……..82 Bibliografia ……..83 Aneks…….. 85-105

Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka

Wstęp 4 Rozdzial I. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury 6 1.1. Pojecie rodziny i jej struktura 6 1.2. Funkcje rodziny 9 1.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze 11 Rozdzial II. Rodzina rozbita a rozwój dziecka 14 2.1. Rozwód jako przyczyna rozbicia rodziny 14 2.2. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej 18 2.3. Proces…
Przeczytaj więcej

Warsztat multimedialny nauczyciela

Wstęp…….4 Czesc teoretyczna Rozdzial I. Przemiany wspólczesnej edykacji 1.1. Edukacyjne wyzwania spoleczenstwa informacyjnego……. 6 1.2. Multimedialne technologie informacyjne……. 9 1.3. Spoleczenstwo informacyjne a edukacja medialna…….11 1.4. Przemiany społecznych funkcji wspólczesnej szkoly…….16 Rozdzial II. Multimedialne wyposazenie nauczyciela 2.1. Podstawowe pojecia zwiazane z multimediami…….18 2.2. Warsztat pracy nauczyciela……. 25 2.3. Technologia informacyjna jako skladnik wlasnego warsztatu pracy…
Przeczytaj więcej

Stopien nasilenia zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży szkól srednich

Wstęp……..4 Rozdzial I Teoretyczny kontekst problematyki badawczej 1. Pojecie i przyczyny alkoholizmu……..7 2. Skutki naduzywania alkoholu……..23 3. Wpływ srodowiska rodzinnego na ksztaltowanie się postaw alkoholowych……..30 4. Alkoholizm uczniów szkól srednich – stan badan……..42 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych……..53 1. Cele i problemy badan……..53 2. Metody i techniki badawcze……..55 3. Teren i czas badan……..57 4. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie domu dziecka jako placówki opiekunczo-wychowawczej

Wstęp………4 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Sieroctwo społeczne, jego przyczyny, rodzaje oraz sposoby zapobiegania i lagodzenia jego skutków………5 2. Dom Dziecka jako środowisko zastepcze i kompensacyjn………18 Rozdzial II Organizacja i funkcjonowanie domu dziecka 1. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Domu Dziecka w xy………27 2. Baza materialna placówki………30 3. Personel i jego zadania………32 4. Wychowankowie…
Przeczytaj więcej

Albertanski model pomocy bezdomnym na podstawie przytuliska

Wstęp Rozdzial I Bezdomnosc jako fakt spoleczny 1.1. Definicja bezdomnosci. Próba okreslenia zjawiska 1.2. Syndrom bezdomnosci 1.3. Przyczyny bezdomnosci 1.4. Skutki bezdomnosci 1.5. Zjawisko bezdomnosci w Polsce 1.6. Pryncypia udzielania pomocy bezdomnym Rozdzial II Sw. Brat Albert zalozyciel Albertynskiego modelu pomocy bezdomnym 2.1. Glówne zalozenia misji Sw. Brata Alberta 2.2. Zasadnicze cechy milosierdzia 2.3. Milosc…
Przeczytaj więcej

Wpływ formacji rekolekcyjnej na zmiane postaw młodzieży uczestniczacej w rekolekcjach

Wstęp ………4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojec………7 1. Pojecie postawy ………7 2. Pojecie postawy religijnej ………11 3. Źródła postaw religijnych ………14 4. Pojecie zmiany postaw ………19 Rozdzial II Ruch Apostolstwa Mlodziezy………33 1. Czym jest Ruch Apostolstwa Mlodziezy ………33 2. Duchowosc RAM-u……… 3. Formacja w Ruchu………48 Rozdzial III Metodologia basan wlasnych………65 1. Przedmiot i cel badan…
Przeczytaj więcej

Srodowisko rodzinne a alkoholizm wśród nieletnich

Wstęp……….3 Rozdzial I. Srodowisko rodzinne a naduzywanie alkoholu wśród mlodziezy………5 1. Definicja, funkcje i typologia rodziny………11 2. Rola rodziny w procesię zapobiegania alkoholizmowi wśród nieletnich………16 3. Postawy wychowawcze rodziców………27 4. Przyczyny siegania po alkohol przez młodych ludzi ……… 37 5. Psychospołeczne uwarunkowania w powstawaniu uzaleznienia u dzieci i mlodziezy………50 Rozdzial II. Metodologiczne zalozenia badan wlasnych…
Przeczytaj więcej

Telewizja w życiu dziecka.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Telewizja jako zjawisko globalne………5 1.1 Telewizja przyjazna dziecku………6 Rozdzial 2. Telewizja w życiu dziecka………10 2.1 Telewizyjna rodzina………14 2.2 Czy ogladanie telewizji ma jakies pozytywne strony………18 2.3 Obrazy agresji w programach telewizyjnych………19 2.4 Przekaz reklamowy jako najskuteczniejszy sposób oddzialywania mediów………29 Rozdzial 3. Koncepcja badan wlasnych………37 3.1 Cele badan ………37 3.2 Problemy i hipotezy…
Przeczytaj więcej

Wpływ nieprawidlowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na wystepowanie leku u dzieci w wieku szkolnym

Wstęp………3 Rozdzial I 1.Nieprawidlowe postawy rodzicielskie i style wychowawcze……….5 1.1.Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe. Definicja rodziny……….5 1.2.Znaczenie postaw rodzicielskich. Definicja i typologia postaw rodzicielskich……….8 1.2.1.Postawy rodzicielskie prawidlowe krótka charakterystyka……….13 1.2.2.Niewlasciwe postawy rodzicielskie……….16 1.2.3.Źródła postaw rodzicielskich……….19 1.2.4.Podsumowanie………22 1.3.Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie……….23 Rozdzial II 2.Lek u dzieci w wieku szkolnym………33 2.1.Definicja…
Przeczytaj więcej

Samoocena osób niepełnosprawnych i ich postawy społeczne

Wstęp………2 Rozdzial I. Czlowiek niepelnosprawny, samoocena osób niepelnosprawnych………3 1. Wyjasnienie pojecia „Inwalidztwo”, „Inwalida”………4 2. Psychologiczne aspekty inwalidztwa………8 3. Dysfukcje narzadów ruchu………10 4. Definicja samooceny i jej rodzaje………13 5. Problemy zwiazane z samoocena osób niepelnosprawnych………18 Rozdzial 2. Postawa spoleczna………20 1. Okreslenie tetrminu„Postawa”………20 2. Rodzaje postaw i ich cechy ………25 3. Definicja postwy społecznej………29 4. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Pedagogika wojskowa.

I. Wstęp II. Pedagogika w zastosowaniach wojskowych 1. Przedmiot pedagogiki wojskowej 2. Rys historyczny pedagogiki wojskowej Bibliografia do rozdzialu III. Problemy społeczne i ich rozwiazywanie 1. Adaptacja do służby wojskowej 2. Negatywne zjawiska w sluzbie wojskowej 2.1. Zachowania autoagresywne 2.2. Zycie ‚falowe’ 2.3. Samowolne oddalenia 3. Profilaktyka Bibliografia do rozdzialu IV. Dowódca, jako wychowawca –…
Przeczytaj więcej

Techniki i formy pracy z uczniem zdolnym.

Wstęp Rozdzial I. Techniki i formy pracy z uczniem zdolnym w literaturze 1. Pojecie zdolnosci i uzdolnien 2. Etapy rozwoju dziecka 3. Zdolnosc, a samodzielnosc dziecka 4. Zdolnosc, a twórczosc dziecka 5. Techniki pracy z uczniem zdolnym 6. Formy pracy z uczniem zdolnym Rozdzial II. Techniki pracy z uczniem zdolnym w polskiej szkole 1. Zdolnosci…
Przeczytaj więcej

Wystepowanie zmian pourazowych u dzieci w wieku szkolnym.

I. Wprowadzenie …………4 1. Wstęp …………4 2. Przeglad pismiennictwa 2.1. Rozwój fizyczny dzieci i odpowiedni dobór zajęć sportowych …………5 2.2. Rodzaje uszkodzen ciala oraz sposób ich zapobiegania i leczenie w róznych dyscyplinach sportu………… 7 3. Uzasadnienie badan ………… 31 4. Cel …………32 II. Material i metodyka badan………… 33 III. Wyniki badan …………34 IV. Dyskusja…………45 Wnioski…
Przeczytaj więcej

Organizacja czasu wolnego mlodziezy

Wstęp………2 Rozdzial I Czas wolny dziecie w świetle literatury. 1.1. Istota czasu wolnego………3 1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6 1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11 Rozdzial II Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego mlodziezy 2.1 Swietlica szkolna szansa wlasciwej organizacji czasu wolnego………16 2.2 Rola szkoly w zagospodarowaniu czasu…
Przeczytaj więcej

Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków

Wstęp………2 Rozdzial I. Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków w świetle literatury………3 1. Rys historyczny oraz podstawy prawne funkcjonowania rodzinnych domów dziecka………3 2. Model rodzinnego domu dziecka………13 2.1. Klasyfikacja dzieci do placówki………13 2.2. Zakres dzialan opiekunczo-wychowawczych w placówce wobec dziecka………15 2.3. Pracownicy rodzinnego domu dziecka………16 2.4. Uklad funkcjonalny rodzinnego domu dziecka………21 2.5. Uwarunkowania metodyczne…
Przeczytaj więcej

Funkcje i zadania wychowania Domowego Kosciola Ruchu swiatlo-Zycie. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I Problematyka wychowawcza ‚Domowego Kosciola’ w świetle wybranych pozycji pismiennictwa 1. Ruch Domowego Kosciola wedlug Ksiedza zalozyciela Franciszka Blachnickiego (powstanie, rozwój i charyzmat)………5 2.Funkcje i zadania wychowania w kregach Ruchu Domowego Kosciola 12 Rozdzial II Metodyka badan wlasnych 1. Metody organizacji i przebieg badan………16 2. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy………19 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Starosc w Domu Pomocy Spolecznej

Rozdzial I. Starzenie się i starosc w literaturze…………..4 1.1. Podstawy historii wspólczesnych badan nad staroscia 1.2. Teorie starzenia się i starości w świetle literatury 1.2.1. Teoria energetyczna i/lub witalistyczna 1.2.2. Teoria cytologiczno-histologiczna 1.2.3. Biomorfotyczna teoria starzenia sie 1.2.4. Teoria niedozywiania komórek tkankowych 1.2.5. Teoria samozatrucia organizmu 1.2.6. Hormonalna teoria starzenia się i starosci 1.2.7. Fizykochemiczna…
Przeczytaj więcej

Naturalizm pedagogiczny. Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori.

Rozdzial I. Naturalizm pedagogiczny i jego glówne zalozenia 1.1. Warunki formowania się nowych pradów w wychowaniu przelomu XIX i XX wieku……….. 3 1.2. Podstawowe zalozenia pedagogiki naturalistycznej ………..10 1.3. Zycie i dzialalnosc Marii Montessori……….. 15 Rozdzial II. Proces wychowania i ksztalcenia dzieci w systemie Marii Montessori 2.1. Psychologiczne podstawy systemu edukacji Montessori……….. 19 2.2. Zasady…
Przeczytaj więcej

Rozmiar bezdomnosci w mieście XYZ

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Bezdomnosc 1.1. Definicje bezdomnosci……… 4 1.2. Przyczyny bezdomnosci ………8 1.3. Rozmiar bezdomnosci ………14 1.4. Instytucje i organizacje wspierajace bezdomnych w mieście XYZ ………20 Rozdzial II. Problemy metodologiczne 2.1. Przedmiot i cel badan……… 25 2.2. Metody i techniki badawcze……… 26 2.3. Organizacja terenu badan ………28 Rozdzial III. Rozmiar bezdomnosci w mieście XYZ…
Przeczytaj więcej

Aktywnosc ludzi starszych.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Wielowymiarowy charakter starosci ……….7 1. Podstawowe zagadnienia i pojecia zwiazane z problematyka starzenia sie………. 8 1.1. Starzenie się spoleczenstw ………. 8 1.2. Gerontologia – nauka o starzeniu sie ………. 8 1.3. Przyczyny starzenia się osobniczego ………. 9 1.4. Próg starosci ………. 11 1.5. Przygotowanie do starosci, typy postaw ………. 12 2. Problemy…
Przeczytaj więcej

Poczucie wlasnej wartosci i skutecznosci a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli

Wstęp Rozdzial 1. Zagadnienia zwiazane ze stresem. 1.1 Pojecie stresu psychologicznego. 1.2 Kategorie stresorów. 1.3 Pojecie stresu zawodowego. 1.3.1 Konsekwencje stresu zwiazanego z praca 1.4 Mozliwosc eliminacji stresu zawodowego. 1.5 Psychiczna odpornosc na stres. Rozdzial 2. Podstawowe zagadnienia zwiazane z wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela. 2.1 Stres zwiazany z wykonywana praca . 2.2 Wpływ aktualnej…
Przeczytaj więcej

Niepowodzenia szkolne młodzieży w oparciu o badania przeprowadzone w Pogotowiu Opiekunczym

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoretyczne ujecie niepowodzen szkolnych i niedostosowania społecznego 1. Ogólne pojecie niepowodzen szkolnych ………6 2. Podzial przyczyn niepowodzen szkolnych ………10 2.1. Przyczyny spoleczno- ekonomiczne niepowodzen szkolnych ………12 2.2. Biopsychiczne przyczyny niepowodzen szkolnych ………16 2.3. Pedagogiczne przyczyny niepowodzen szkolnych ………21 3. Ogólne pojecie niedostosowania społecznego ………26 3.1. Przyczyny powstawania niedostosowania społecznego ………29 3.2. Przejawy…
Przeczytaj więcej

Znaczenie pojęćBóg, Honor, Ojczyzna dla dwudziesto i osiemdziesieciolatków

Wstęp Rozdzial I Bóg, honor, ojczyzna- patryiotyzm 1.1. Definicje pojęćw literaturze. 1.2. Bóg, Honor, Ojczyzna- patriotyzm Rozdzial II Rozwój moralny czlowieka 2.1. Rozwój czlowieka jako dojrzewanie. 2.2. Rozwój czlowieka z punktu widzenia doswiadczen zyciowych. 2.3. Rozwój czlowieka z punktu widzenia rozwoju. Rozdzial III Uczestnictwo w donioslych wydarzeniach w historii Polski a patryiotyzm obywateli 3.1. Sytuacja…
Przeczytaj więcej

Mysli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych

Wstęp……….5 Rozdzial I 1. Zjawisko samobójstwa w historii i obyczajach ……….7 2.1 Samobójstwo w róznych ujeciach teoretycznych ……….9 2.2 Samobójstwo jako problem spoleczny ……….12 3. Motywy i przyczyny usilowanych samobójstw………. 16 4. Choroba nowotworowa- walka o zycie ……….23 5. Okres terminalny- zmierzch ludzkiej egzystencji ……….29 6. Depresje osób chorych na nowotwór jako czynnik aktywizujacy ……….35…
Przeczytaj więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ

Wstęp………3 Rozdzial1. Resocjalizacja jako proces wychowania………3 1.1. Metody resocjalizacji………4 1.2. Wybrane zagadnienia diagnozy resocjalizacyjnej………7 1.3. Zasady resocjalizacji………15 Rozdzial 2. Przestepczosc nieletnich………22 2.1. Pojecie, przyczyny, rozmiary, cechy charakterystyczne………22 2.2. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich………26 Rozdzial 3. Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w XYZ………33 3.1. Charakterystyka młodzieży znajdujacej się w tym osrodku…
Przeczytaj więcej

Nauki polityczne a pedagogika.

1. Zwiazek polityki z pedagogika. 2. Polityka oswiatowa. 3. Funkcje społeczne polityki i pedagogiki.

Aspiracje i plany zyciowe wychowanków domu dziecka.

Wstęp………3 Rozdzial I. Problem aspiracji w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Wyjasnienie podstawowych pojęćterminologicznych wystepujacych w pracy: (aspiracje, poziom aspiracji, plany zyciowe, opiekun, wychowanek, sieroctwo, sieroctwo społeczne) ………6 1.2. Rodzaje aspiracji ………14 1.3. Osobowosciowe uwarunkowania aspiracji ………20 1.4. Srodowiskowe uwarunkowania aspiracji……… 23 1.5. Pedagogiczne uwarunkowania aspiracji ………25 Rozdzial II. Dom dziecka jako środowisko opieki zastepczej 2.1.…
Przeczytaj więcej