Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi Więcej

 

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. Więcej

 

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6 1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy Więcej

 

Dziecko z syndromem FAS w szkole.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy Więcej

 

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja Więcej

 

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

Wstęp………..4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdzial II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne Więcej

 

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. Więcej

 

Angielska szkola antropologiczna

Wstęp Rozdzial I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdzial II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii Więcej

 

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

  Wstęp…………4 Rozdzial I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdzial II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. Więcej

 

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu.

Wstęp Rozdzial I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6. Więcej

 

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

  Wstęp……….3 Rozdzial I Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5 1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10 1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe Więcej

 

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli.

Wstęp Rozdzial I. 1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5 2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka 3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka 3.1. Srodowisko rodzinne 3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych 3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych Więcej

 

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej

Wstęp………..1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11 Rozdzial II Metodologia Więcej

 

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen Więcej

 

Geneza czasu wolnego.

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6 1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8 1.2.2. ‚Wolny czas’ – Więcej

 

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa

Wstęp………… 3 Rozdzial 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdzial 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi Więcej

 

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdzial II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdzial III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdzial IV. Więcej

 

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly.

Wstęp Rozdzial I. Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5 1. Rys historyczny zabawki. 2. Zabawka jako narzedzie zabawy. 3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka. a) Wychowawcza rola zabawki. b) Poznawcza rola zabawki. c) Ksztalcaca rola zabawki. 4. Rola Więcej

 

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne.

Wstęp………5 Rozdzial I. Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w świetle literatury………7 1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8 1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12 1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29 1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38 Rozdzial II. Srodowisko rodzinne ucznia jako Więcej

 

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli.

Wstęp ………. 5 Rozdzial I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 Więcej

 

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Więcej

 

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Więcej

 

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka

Wstęp. Rozdzial 1. Poczecie…………..3 1.1 Dojrzewanie do ojcostwa. 1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem. 1.3 Obrzed Couvade. 1.4 Ojciec a ciaza. 1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka. 1.6 Poród. 1.7 Po porodzie. 1.8 Powrót do domu. 1.9 Rozwój dziecka. Rozdzial 2 Organizacja Więcej

 

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych Więcej

 

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym.

Rozdzial 1 Postawy rodzicielskie………………2 1.1. Definicje pojecia postawy. 1.2. Struktura postawy 1.3. Geneza postaw 1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich 1.4.1. Typologia L.Kannera 1.4.2. Typologia Amy Roe 1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego E.Schaefera 1.4.4. Typologia E.S.Statera. 1.4.5. Typologia M.Ziemskiej 1.5. Więcej

 

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie Więcej

 

Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej

Wprowadzenie………4 Rozdzial I. Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6 1.1. Rozwój fizyczny………7 1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9 1.3. Rozwój emocjonalny………15 1.4. Rozwój procesów poznawczych………17 1.4.1. Wrazenia………17 1.4.2. Spostrzeganie………18 1.4.3. Obserwacja………19 1.4.4. Pamiec………19 1.4.5. Myslenie………20 1.4.6. Uwaga i jej cechy………22 Więcej

 

Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnej

Wstęp Rozdzial I Problem braku akceptacji w świetle literatury 1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia 1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej 1.3. Pozycja dziecka w klasie Rozdzial II Diagnoza i korekta problemu braku Więcej

 

Problemy rodzin dzieci uposledzonych umyslowo

Wstęp………5 Rozdzial I. Wpływ rodziny na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………7 1. Pojecie rodziny………7 2. Rodzaje stosunków rodzinnych i rola rodziców………9 2.1. Rola rodziców………11 2.2. Wpływ stosunków rodzinnych na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………13 Rozdzial II. Problem rodzin z dzieckiem uposledzonym umyslowo………17 Więcej

 

Przysposobienie w prawie polskim

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia 1. Pojecie przysposobienia 2. Funkcje przysposobienia 3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym 4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju 5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej 6. Powiatowy Więcej

 

Zaburzenia emocjonalne u dzieci dyslektycznych i dysgraficznych. Studium przypadku.

Wstęp ………3 Rozdzial I Problem dysleksji i dysgrafii oraz zaburzen emocjonalnych w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej………4 1. Badania i stan wiedzy na temat zaburzen procesu czytania i pisania – przeglad literatury………4 2. Terminologia i definicje opisywanych zaburzen………6 3. Symptomy Więcej

 

Przejawy i poziom zachowan agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – definicje 1.2. Teorie zachowan agresywnych. 1.2.1.Teoria Z. Freuda. 1.2.2. Teoria K. Lorenza. 1.2.3. Teoria frustracja – agresja. 1.2.4. Teoria L. Berkowitza. 1.2.5. Teoria społecznego uczenia Więcej

 

Wpływ telewizji na rozwój dziecka.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Telewizja jako medium XX wieku………3 1.1. Telewizja a komunikowanie masowe………3 1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy………6 1.1.2. Relacja czlowiek—mass media………9 1.2. Rodzinny odbiór telewizji………11 Rozdzial 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka………16 2.1. Dziecko i telewizja w PRL………26 2.2. Więcej

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza Więcej

 

Zebracy Warszawscy

Wstęp………3 Rozdzial I. Historia instytucji charytatywnych………6 1. Zarys historyczny………6 2. Formy dobroczynnosci………11 3. Sytuacja przed II Wojna Swiatowa………19 4. Zebracy w kulturze europejskiej………20 5. Zachowanie zebraka w sredniowiecznej Europie………26 Rozdzial II. Problemy ubóstwa w okresie przelomu XV I XVI Wieku………30 Więcej

 

Nauczanie i wychowanie integracyjne jako aktualna potrzeba srodowiska.

Wstęp………5 Rozdzial I Dziecko niepelnosprawne a edukacja………8 1.Prawo dziecka do edukacji w Polsce i na swiecie………8 2.Ogólnopolski Program Organizacji Pozarzadowych: „Dziecko niepelnosprawne w szkole masowej.” ………10 2.1. Zalozenia programu………10 2.2. Organizacja nauczania. ………11 3.Wojewódzki program na rzecz poprawy warunków zycia Więcej

 

Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego.

Wstęp………2 Rozdzial I Fundacje i jej regulacje prawne………3 1.1. Definicje i cechy fundacji………3 1.2. Rozwój fundacji w Polsce na przestrzeni wieku XX………7 1.3. Rodzaje fundacji………9 1.4. Róznice miedzy fundacja a stowarzyszeniem………11 1.5. Motywy ustanawiania fundacji………13 1.6. Nadzór nad dzialalnoscia fundacji………17 Więcej

 

Problem alkoholizmu wśród mlodziezy

Wstęp………..3 Rozdzial I Alkoholizm i jego niekorzystne dzialanie na organizm nastolatka 1. Problem alkoholizmu ………..4 2. Fizjologiczna reakcja na alkohol……….. 8 3. Fazy uzaleznienia od alkoholu………..11 Rozdzial II Czynniki wpływajace na poziom konsumpcji alkoholu 1. Czynniki spoleczno-kulturowe ………..15 2. Srodowisko Więcej

 

Status prawny kuratora oswiaty

Wstęp………4 Rozdzial I. Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6 1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6 1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10 1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13 2. Więcej

 

Instytucje dzialajace na potrzeby ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Rozdzial 1. Polska szkola u progu trzeciego tysiaclecia 1.1. Przeobrazenia polskich szkól 1.2. Miejsce, rola i zadania nauczyciela w zmieniajacym się systemie ksztalcenia Rozdzial 2. Instytucje zajmujace się ksztalceniem nauczycieli 2.1. Zarys teorii ksztalcenia nauczycieli 2.2 Szkoly wyzsze ksztalcace nauczycieli Więcej

 

Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych

Wstęp ……..5 Rozdzial I. Przeglad literatury przedmiotu………7 1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7 2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara Foure’a Więcej

 

Funkcje zalozone i rzeczywiste Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Funkcje zalozone pomocy społecznej w Polsce………5 1. Pomoc spoleczna – instytucja polityki społecznej państwa……… 5 2. Cele pomocy społecznej………7 3. Zadania wlasne i zlecone z zakresu pomocy społecznej………9 4. Organizacja pomocy społecznej………11 5. Praca socjalna………12 6. Pracownicy Więcej

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z porazeniem mózgowym i niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu umiarkowanym

Wstęp………2 Rozdzial I. Diagnoza dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym niepelnosprawnego umyslowo w stopniu umiarkowanym………5 1. Diagnoza srodowiskowa………5 2. Diagnoza medyczna………6 3. Diagnoza psychologiczna………7 4. Funkcjonalna ocena pedagogiczna………8 Rozdzial II. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez terapie………22 1. Cele terapii………22 2. Plan i Więcej

 

Funkcjonowanie poznawcze blizniat dwuzygotycznych.

Wstęp………5 Czesc I 1. Problemy psychicznego rozwoju dzieckaw literaturze XIX i XX wieku………7 1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka………11 1.1.1.Dziedzicznosc………12 1.1.2. Aktywnosc wlasna dziecka………13 1.1.3. Srodowisko ………15 1.1.4. Wychowanie i nauczanie………17 1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka………20 1.2.1. Teoria konwergacji………20 1.2.2. Teorie Więcej

 

Funkcje opiekunczo wychowawcze placówki szkolnej.

Wstęp………1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu………3 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje………3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly………12 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole………16 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel Więcej

 

Specyfika pracy opiekunczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I Opracowanie tematu na podstawie literatury psychologicznej i pedagogicznej………4 1.1 . Wychowawca-opiekun w pogladach wybitnych pedagogów przeszlosci i przyszlosci………4 1.2. Rola wychowawcy w procesię kształtowania się postaw wychowanków………18 1.3. Specyficzne potrzeby wychowanków domów dziecka………22 Rozdzial II Metodologia badan Więcej

 

Wpływ aeroklubu na rozwój i wychowanie mlodziezy

Wstęp………3 Rozdzial I Pedagogika i subdyscypliny a rozwój i wychowanie mlodziezy……….5 1.1 Pedagogika jako nauka………5 1.2 Psychologia rozwojowa i wychowawcza a pedagogika……….10 1.3 Teoria wychowania……….14 1.4 Wychowanie w ujęciu pedagogiki aksjologicznej………18 Rozdzial II Wychowanie młodzieży w świetle wspólczesnych osiagniec pedagogiki Więcej

 

Osrodek rehabilitacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży uzaleznionej od narkotyków w Czestochowie.

Wstęp………4 Rozdzial I.Problem narkomanii w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. 1.Charakterystyka podstawowych pojęćw literaturze przedmiotu ………6 2.Zarys historyczny zjawiska narkomanii………11 3.Uzaleznienie od narkotyków – charakterystyka zjawiska………15 4.Osobowosciowe i społeczne uwarunkowania zjawiskanarkomanii………21 Rozdzial II. Systemy resocjalizacji narkomanów. 1.Pojecie procesu resocjalizacji – etapy, Więcej

 

Wykorzystanie zabawek i rekwizytów w zabawach tematycznych i konstrukcyjnych w grupie dzieci 4-5 letnich

Wstęp………2 Rozdzial I Zabawa jako przedmiot analiz psychologicznych i pedagogicznych………4 1. Pojecie zabawy i jej rodzaje………5 2. Zabawa a rozwój dziecka………10 3. Funkcje i znaczenie zabaw w rozwoju dziecka………18 Rozdzial II Twórczosc w zabawie dzieci………21 1. Co to jest twórczosc?………22 Więcej

 

Jak wyjsc z sytuacji stresowej

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie stresu i jego rodzaje………5 1. Stres jako reakcja na wymagania stawiane organizmowi………18 1.1. Stres biologiczny………18 1.2. Stres psychologiczny………26 2. Stres jako uklad warunków stanowiacych obciazenie czlowieka………30 2.1. Zawód jako źródłostresu………35 2.2. Wydarzenia zyciowe jako źródłostresu………37 3. Więcej