Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5
1.2. Geneza i cele zabawy………. 11
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17
1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22
1.6. Gry i zabawy w edukacji matematycznej………. 27


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię pierwszej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 20………. 32
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 100 – gry i zabawy………. 41
2.3. Scenariusz lekcji w klasię trzeciej na temat Utrwalenie dodawania w zakresię do 100 w zabawach i grach matematycznych………. 48


Rozdzial III
Próba szkolna.

3.1. Sprawozdanie z lekcji przeprowadzonej wedlug scenariusza ………. 55
3.2. Analiza lekcji przeprowadzonej wedlug scenariusza ………. 58
3.3. Ankieta dla nauczycieli………. 60
3.4. Omówienie wyników ankiety………. 68


Zakończenie………. 81
Spis wykorzystanej literatury………. 84
Spis wykresów………. 87