Tag: Pedagogika pisanie prac

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2. […]

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Rozdzial I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji […]

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6 1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14 Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25 2.2. Proces […]

Dziecko z syndromem FAS w szkole. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11 6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14 Rozdzial 2 Problemy […]

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11 […]

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdzial II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11 2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12 2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13 […]

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4. […]

Angielska szkola antropologiczna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdzial II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii 2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera 2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy 2.3. […]

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdzial I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdzial II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. 2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26 2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30 2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze………… 35 […]

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6. Profilaktyka autoagresji. Rozdzial II Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych. 2.1. […]

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5 1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10 1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13 1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17 1.5. Charakterystyka SOS […]

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. 1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5 2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka 3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka 3.1. Srodowisko rodzinne 3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych 3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych 3.1.3. Dzieci z rodzin biednych 3.1.4. Dzieci maltretowane 3.2. Srodowisko pozarodzinne 4. Sposoby postępowania z […]

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan ……….. 16 2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17 […]

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdzial III Społeczne problemy narkomanii 3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18 […]

Geneza czasu wolnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6 1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8 1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9 1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce […]

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 3 Rozdzial 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdzial 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi partnerskiej………… 19 Rozdzial 3. Malzenstwo jako decyzja i zbiór oczekiwan. 3.1. Decyzja w świetle psychologii………… […]

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdzial I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdzial II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdzial III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdzial IV. Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35 Rozdzial V. Proces socjoterapeutyczny…………40 1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41 2.Forma zajęć […]

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5 1. Rys historyczny zabawki. 2. Zabawka jako narzedzie zabawy. 3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka. a) Wychowawcza rola zabawki. b) Poznawcza rola zabawki. c) Ksztalcaca rola zabawki. 4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury. Rozdzial II. Metodologia badan i sposób […]

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I. Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w świetle literatury………7 1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8 1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12 1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29 1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38 Rozdzial II. Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48 2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48 2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako srodowiska wychowawczego […]

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 5 Rozdzial I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30 5. Demokratyzacja i autonomia […]

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20 2. Edukacyjne funkcje zabawy………24 2.1. Pojecie zabawy […]

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i […]

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial 1. Poczecie…………..3 1.1 Dojrzewanie do ojcostwa. 1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem. 1.3 Obrzed Couvade. 1.4 Ojciec a ciaza. 1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka. 1.6 Poród. 1.7 Po porodzie. 1.8 Powrót do domu. 1.9 Rozwój dziecka. Rozdzial 2 Organizacja procesu badawczego…………34. 2.1 Przedmiot i cel badan. 2.2 Sformulowanie zagadnienia. 2.3 Wybór terenu badan i […]

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14 4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16 4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18 4.2.1. O potrzebie […]

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial 1 Postawy rodzicielskie………………2 1.1. Definicje pojecia postawy. 1.2. Struktura postawy 1.3. Geneza postaw 1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich 1.4.1. Typologia L.Kannera 1.4.2. Typologia Amy Roe 1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego E.Schaefera 1.4.4. Typologia E.S.Statera. 1.4.5. Typologia M.Ziemskiej 1.5. Rodzina jako środowisko wychowawcze 1.6. Wpływ postaw rodzicielskich na ksztaltowanie zachowania się dzieci 1.7. Stan […]

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki […]

Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie………4 Rozdzial I. Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6 1.1. Rozwój fizyczny………7 1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9 1.3. Rozwój emocjonalny………15 1.4. Rozwój procesów poznawczych………17 1.4.1. Wrazenia………17 1.4.2. Spostrzeganie………18 1.4.3. Obserwacja………19 1.4.4. Pamiec………19 1.4.5. Myslenie………20 1.4.6. Uwaga i jej cechy………22 1.4.7. Inteligencja………23 Rozdzial II. Pojecie i istota twórczosci w ujęciu autorów………25 2.1. Cechy osób twórczych………28 […]

Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Problem braku akceptacji w świetle literatury 1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia 1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej 1.3. Pozycja dziecka w klasie Rozdzial II Diagnoza i korekta problemu braku akceptacji w klasię szkolnej 2.1. Wybrane podstawowe techniki badan socjometrycznych w świetle literatury 2.2. Zarys […]

Problemy rodzin dzieci uposledzonych umyslowo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I. Wpływ rodziny na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………7 1. Pojecie rodziny………7 2. Rodzaje stosunków rodzinnych i rola rodziców………9 2.1. Rola rodziców………11 2.2. Wpływ stosunków rodzinnych na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………13 Rozdzial II. Problem rodzin z dzieckiem uposledzonym umyslowo………17 1. Charakterystyka podzial i przyczyny uposledzenia umyslowego………17 2. Reakcje rodziców wobec dziecka uposledzonego………21 3. Postawy […]

Przysposobienie w prawie polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia 1. Pojecie przysposobienia 2. Funkcje przysposobienia 3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym 4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju 5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej 6. Powiatowy system pomocy rodzinie Rozdzial II. Przeslanki przysposobienia 1. Przysposabiany 2. Przysposabiajacy 3. Dobro osoby przysposabianej […]

Zaburzenia emocjonalne u dzieci dyslektycznych i dysgraficznych. Studium przypadku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………3 Rozdzial I Problem dysleksji i dysgrafii oraz zaburzen emocjonalnych w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej………4 1. Badania i stan wiedzy na temat zaburzen procesu czytania i pisania – przeglad literatury………4 2. Terminologia i definicje opisywanych zaburzen………6 3. Symptomy zaburzen czytania i pisania………8 4. Zaburzenia procesów emocjonalnych u uczniów dyslektycznych i dysgraficznych………14 Rozdzial II […]

Przejawy i poziom zachowan agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – definicje 1.2. Teorie zachowan agresywnych. 1.2.1.Teoria Z. Freuda. 1.2.2. Teoria K. Lorenza. 1.2.3. Teoria frustracja – agresja. 1.2.4. Teoria L. Berkowitza. 1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowan agresywnych. 1.2.6. Teoria E. Fromma. 1.3. Przejawy i formy agresji. 1.4. Przyczyny i […]

Wpływ telewizji na rozwój dziecka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial 1. Telewizja jako medium XX wieku………3 1.1. Telewizja a komunikowanie masowe………3 1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy………6 1.1.2. Relacja czlowiek—mass media………9 1.2. Rodzinny odbiór telewizji………11 Rozdzial 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka………16 2.1. Dziecko i telewizja w PRL………26 2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce………28 2.3. Reklama telewizyjna jako źródłodoswiadczen współczesnego […]

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza osrodka socjoterapii "XXX" 1. Baza lokalowa………28 2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30 3. Organizacja pracy………31 […]

Zebracy Warszawscy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Historia instytucji charytatywnych………6 1. Zarys historyczny………6 2. Formy dobroczynnosci………11 3. Sytuacja przed II Wojna Swiatowa………19 4. Zebracy w kulturze europejskiej………20 5. Zachowanie zebraka w sredniowiecznej Europie………26 Rozdzial II. Problemy ubóstwa w okresie przelomu XV I XVI Wieku………30 1. Wstęp………30 2. Paryz – Problemy ubóstwa………31 3. Wenecja – problemy ubóstwa………33 4. Ypres – […]

Nauczanie i wychowanie integracyjne jako aktualna potrzeba srodowiska. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I Dziecko niepelnosprawne a edukacja………8 1.Prawo dziecka do edukacji w Polsce i na swiecie………8 2.Ogólnopolski Program Organizacji Pozarzadowych: „Dziecko niepelnosprawne w szkole masowej.” ………10 2.1. Zalozenia programu………10 2.2. Organizacja nauczania. ………11 3.Wojewódzki program na rzecz poprawy warunków zycia społecznego zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 1999 – 2003 ………12 3.1. Zalozenia dotyczace wyrównywania szans […]

Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I Fundacje i jej regulacje prawne………3 1.1. Definicje i cechy fundacji………3 1.2. Rozwój fundacji w Polsce na przestrzeni wieku XX………7 1.3. Rodzaje fundacji………9 1.4. Róznice miedzy fundacja a stowarzyszeniem………11 1.5. Motywy ustanawiania fundacji………13 1.6. Nadzór nad dzialalnoscia fundacji………17 Rozdzial II. Tworzenie fundacji ………21 2.1. Podmioty uprawnione do ustanowienia fundacji………21 2.2. Akt fundacyjny………23 2.2.1. […]

Problem alkoholizmu wśród mlodziezy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial I Alkoholizm i jego niekorzystne dzialanie na organizm nastolatka 1. Problem alkoholizmu ………..4 2. Fizjologiczna reakcja na alkohol……….. 8 3. Fazy uzaleznienia od alkoholu………..11 Rozdzial II Czynniki wpływajace na poziom konsumpcji alkoholu 1. Czynniki spoleczno-kulturowe ………..15 2. Srodowisko rodzinne ………..18 3. Srodowisko szkolne……….. 21 4. Rówiesnicy i subkultury mlodziezowe ………..23 5. Latwa dostepnosc […]

Status prawny kuratora oswiaty Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I. Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6 1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6 1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10 1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13 2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14 3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty […]

Instytucje dzialajace na potrzeby ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial 1. Polska szkola u progu trzeciego tysiaclecia 1.1. Przeobrazenia polskich szkól 1.2. Miejsce, rola i zadania nauczyciela w zmieniajacym się systemie ksztalcenia Rozdzial 2. Instytucje zajmujace się ksztalceniem nauczycieli 2.1. Zarys teorii ksztalcenia nauczycieli 2.2 Szkoly wyzsze ksztalcace nauczycieli (wyksztalcenie, kwalifikacje) 2.3. Podsumowanie rozdzialu 2 Rozdzial 3 Instytucje zajmujace się doskonaleniem zawodowym nauczycieli 3.1. […]

Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……..5 Rozdzial I. Przeglad literatury przedmiotu………7 1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7 2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara Foure’a – uczyc sie, aby byc……….21 3. Wartość wczesnej edukacji dzien na podstawie raportu "dazenie ku […]

Funkcje zalozone i rzeczywiste Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Funkcje zalozone pomocy społecznej w Polsce………5 1. Pomoc spoleczna – instytucja polityki społecznej państwa……… 5 2. Cele pomocy społecznej………7 3. Zadania wlasne i zlecone z zakresu pomocy społecznej………9 4. Organizacja pomocy społecznej………11 5. Praca socjalna………12 6. Pracownicy socjalni………14 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych………16 1. Cel badan i hipotezy badawcze………16 2. Metody i […]

Wspomaganie rozwoju dziecka z porazeniem mózgowym i niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu umiarkowanym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I. Diagnoza dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym niepelnosprawnego umyslowo w stopniu umiarkowanym………5 1. Diagnoza srodowiskowa………5 2. Diagnoza medyczna………6 3. Diagnoza psychologiczna………7 4. Funkcjonalna ocena pedagogiczna………8 Rozdzial II. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez terapie………22 1. Cele terapii………22 2. Plan i przebieg terapii………23 Zakończenie………37 Bibliografia………38 Oceń Sample rating item

Funkcjonowanie poznawcze blizniat dwuzygotycznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Czesc I 1. Problemy psychicznego rozwoju dzieckaw literaturze XIX i XX wieku………7 1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka………11 1.1.1.Dziedzicznosc………12 1.1.2. Aktywnosc wlasna dziecka………13 1.1.3. Srodowisko ………15 1.1.4. Wychowanie i nauczanie………17 1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka………20 1.2.1. Teoria konwergacji………20 1.2.2. Teorie behawioralne………20 1.2.3. Teorie psychoanalityczne………21 1.2.4. Teorie biogenetyczne………21 1.2.5. Teorie poznawcze………22 1.2.6. Teoria rozwoju umyslowego J.Piageta………23 […]

Funkcje opiekunczo wychowawcze placówki szkolnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu………3 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje………3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly………12 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole………16 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan………21 2. Problemy i hipotezy badawcze………22 3. Metody i narzedzia badawcze………25 4. Teren, […]

Specyfika pracy opiekunczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdzial I Opracowanie tematu na podstawie literatury psychologicznej i pedagogicznej………4 1.1 . Wychowawca-opiekun w pogladach wybitnych pedagogów przeszlosci i przyszlosci………4 1.2. Rola wychowawcy w procesię kształtowania się postaw wychowanków………18 1.3. Specyficzne potrzeby wychowanków domów dziecka………22 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych………28 2.1. Problemy badawcze i hipotezy………28 2.2. Metody badan………31 2.3. Charakterystyka terenu badan………33 Rozdzial III […]

Wpływ aeroklubu na rozwój i wychowanie mlodziezy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I Pedagogika i subdyscypliny a rozwój i wychowanie mlodziezy……….5 1.1 Pedagogika jako nauka………5 1.2 Psychologia rozwojowa i wychowawcza a pedagogika……….10 1.3 Teoria wychowania……….14 1.4 Wychowanie w ujęciu pedagogiki aksjologicznej………18 Rozdzial II Wychowanie młodzieży w świetle wspólczesnych osiagniec pedagogiki i innych nauk……….23 2.1 Psychologiczne aspekty funkcji wychowania i rozwoju……….23 2.2 Osobowosc i indywidualnosc jako […]

Osrodek rehabilitacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży uzaleznionej od narkotyków w Czestochowie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I.Problem narkomanii w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. 1.Charakterystyka podstawowych pojęćw literaturze przedmiotu ………6 2.Zarys historyczny zjawiska narkomanii………11 3.Uzaleznienie od narkotyków – charakterystyka zjawiska………15 4.Osobowosciowe i społeczne uwarunkowania zjawiskanarkomanii………21 Rozdzial II. Systemy resocjalizacji narkomanów. 1.Pojecie procesu resocjalizacji – etapy, formy i metodywychowania………26 2.Placówki o charakterze resocjalizacyjno – wychowawczym dla młodzieży uzaleznionej………36 Rozdzial III. Metodologia […]

Wykorzystanie zabawek i rekwizytów w zabawach tematycznych i konstrukcyjnych w grupie dzieci 4-5 letnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I Zabawa jako przedmiot analiz psychologicznych i pedagogicznych………4 1. Pojecie zabawy i jej rodzaje………5 2. Zabawa a rozwój dziecka………10 3. Funkcje i znaczenie zabaw w rozwoju dziecka………18 Rozdzial II Twórczosc w zabawie dzieci………21 1. Co to jest twórczosc?………22 2. Twórczosc dziecieca………28 3. Symboliczne i realistyczne zastosowanie przedmiotów w zabawach jako przejawy twórczosci dziecka………31 […]

Jak wyjsc z sytuacji stresowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie stresu i jego rodzaje………5 1. Stres jako reakcja na wymagania stawiane organizmowi………18 1.1. Stres biologiczny………18 1.2. Stres psychologiczny………26 2. Stres jako uklad warunków stanowiacych obciazenie czlowieka………30 2.1. Zawód jako źródłostresu………35 2.2. Wydarzenia zyciowe jako źródłostresu………37 3. Stres jako specyficzny typ relacji czlowiek – srodowisko………41 4. Co to jest stres. Krótkie podsumowanie………53 […]