Tag: Pedagogika pisanie prac

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 4.15/5 (46)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2. […]

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw. 4.17/5 (46)

Wstęp………. 3 Rozdzial I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji […]

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 4.25/5 (53)

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6 1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14 Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25 2.2. Proces […]

Dziecko z syndromem FAS w szkole. 4.15/5 (48)

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11 6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14 Rozdzial 2 Problemy […]

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11 […]

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 4.25/5 (55)

Wstęp………..4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdzial II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11 2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12 2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13 […]

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4. […]

Angielska szkola antropologiczna 4.15/5 (34)

Wstęp Rozdzial I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdzial II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii 2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera 2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy 2.3. […]

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 4.18/5 (49)

Wstęp…………4 Rozdzial I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdzial II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. 2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26 2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30 2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze………… 35 […]

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu. 4.38/5 (47)

Wstęp Rozdzial I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6. Profilaktyka autoagresji. Rozdzial II Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych. 2.1. […]

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 4.3/5 (43)

Wstęp……….3 Rozdzial I Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5 1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10 1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13 1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17 1.5. Charakterystyka SOS […]

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli. 4.35/5 (49)

Wstęp Rozdzial I. 1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5 2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka 3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka 3.1. Srodowisko rodzinne 3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych 3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych 3.1.3. Dzieci z rodzin biednych 3.1.4. Dzieci maltretowane 3.2. Srodowisko pozarodzinne 4. Sposoby postępowania z […]

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan ……….. 16 2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17 […]

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdzial III Społeczne problemy narkomanii 3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18 […]

Geneza czasu wolnego. 4.34/5 (53)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6 1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8 1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9 1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce […]

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa 4.4/5 (40)

Wstęp………… 3 Rozdzial 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdzial 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi partnerskiej………… 19 Rozdzial 3. Malzenstwo jako decyzja i zbiór oczekiwan. 3.1. Decyzja w świetle psychologii………… […]

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci. 4.21/5 (56)

Wstęp…………4 Rozdzial I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdzial II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdzial III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdzial IV. Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35 Rozdzial V. Proces socjoterapeutyczny…………40 1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41 2.Forma zajęć […]

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly. 5/5 (16)

Wstęp Rozdzial I. Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5 1. Rys historyczny zabawki. 2. Zabawka jako narzedzie zabawy. 3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka. a) Wychowawcza rola zabawki. b) Poznawcza rola zabawki. c) Ksztalcaca rola zabawki. 4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury. Rozdzial II. Metodologia badan i sposób […]

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne. 5/5 (20)

Wstęp………5 Rozdzial I. Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w świetle literatury………7 1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8 1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12 1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29 1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38 Rozdzial II. Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48 2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48 2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako srodowiska wychowawczego […]

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli. 4.3/5 (47)

Wstęp ………. 5 Rozdzial I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30 5. Demokratyzacja i autonomia […]

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci. 4.21/5 (73)

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20 2. Edukacyjne funkcje zabawy………24 2.1. Pojecie zabawy […]

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu 5/5 (22)

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i […]

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka 4.03/5 (29)

Wstęp. Rozdzial 1. Poczecie…………..3 1.1 Dojrzewanie do ojcostwa. 1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem. 1.3 Obrzed Couvade. 1.4 Ojciec a ciaza. 1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka. 1.6 Poród. 1.7 Po porodzie. 1.8 Powrót do domu. 1.9 Rozwój dziecka. Rozdzial 2 Organizacja procesu badawczego…………34. 2.1 Przedmiot i cel badan. 2.2 Sformulowanie zagadnienia. 2.3 Wybór terenu badan i […]

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich 4.13/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14 4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16 4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18 4.2.1. O potrzebie […]

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym. 5/5 (19)

Rozdzial 1 Postawy rodzicielskie………………2 1.1. Definicje pojecia postawy. 1.2. Struktura postawy 1.3. Geneza postaw 1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich 1.4.1. Typologia L.Kannera 1.4.2. Typologia Amy Roe 1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego E.Schaefera 1.4.4. Typologia E.S.Statera. 1.4.5. Typologia M.Ziemskiej 1.5. Rodzina jako środowisko wychowawcze 1.6. Wpływ postaw rodzicielskich na ksztaltowanie zachowania się dzieci 1.7. Stan […]