Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej


Wstęp………..1

Rozdzial I
Przeglad literatury przedmiotu

1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3
2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8
3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Cel i przedmiot badan ……….. 16
2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17
3. Metody i narzedzia badawcze……….. 21
4. Teren, organizacja i przebieg badan……….. 24
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci ……….. 27

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1. Miejsce problematyki wychowawczej i opiekunczej w organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego……….. 31
2. Realizacja funkcji opiekunczych w szkole……….. 34
3. Realizacja zadan wychowawczych przez badana placówke ……….. 37
4. Zakres i sposób współpracy z rodzicami ……….. 40
5. Realizacja zadan wychowawczych i opiekunczych badanej placówki w odczuciu samych wychowanków……….. 43
6. Wpływ działalności wychowawczo – opiekunczej szkoly na wyniki w pracy dydaktycznej……….. 48
7. Czynniki zewnetrzne ulatwiajace realizacje zadan wychowawczych……….. 51

Podsumowanie ……….. 54
Bibliografia……….. 57


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>