Tag: Pedagogika prace licencjackie

Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych oraz nauczycieli przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 1 Rozdział 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury……… 3 1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……… 6 1.2. Objawy wypalenia zawodowego……… 7 1.3. Przebieg procesu wypalania się……… 8 1.4. Praca jako źródło stresu……… 9 1.4.1. Następstwa stresu zawodowego……… 11 1.5. Charakterystyka profesji…

Edukacja wczesnoszkolna 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zapisy ustawowe oraz modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1.1. Przedszkola 1.2. Szkoła podstawowa Rozdzał 2. Realizacja zapisów ustawowych 2.1.Przedszkola 2.2.Szkoła Podsumowanie Oceń

Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….4 Część teoretyczna Rozdział 1 Dydaktyka wczesnoszkolna 1.1. Rozwój dzieci w wieku od 5 do 9 lat……… 6 1.2. Praca dydaktyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ………11 Rozdział 2 Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela 2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)……… 19 2.2. Metody…

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw. 4.17/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ……….…

Dziecko z syndromem FAS w szkole. 4.15/5 (48)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy…

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja…

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 4.25/5 (55)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdział II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne…

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdział I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdział II Metody badan nad wypaleniem zawodowym.…

Angielska szkola antropologiczna 4.15/5 (34)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdział II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii…

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 4.18/5 (49)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdział II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. 2.1.…

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu. 4.38/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6.…

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Przez administrator

Rozdział I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdział II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen…

Geneza czasu wolnego. 4.34/5 (53)

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania 'czasu wolnego' ………. 6 1.2. Pojęcie 'wolny czas' – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojęcia 'wolny czas' ………. 8 1.2.2. 'Wolny czas' –…

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa 4.4/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdział 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi…

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci. 4.21/5 (56)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdział II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdział III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdział IV.…