Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6

Rozdzial II.
Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11

1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11
2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15
3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20


Rozdzial III.
Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30

Rozdzial IV.
Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35

Rozdzial V.

Proces socjoterapeutyczny…………40

1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41
2.Forma zajęć socjoterapeutycznych i postawa prowadzacego zajecia…………44
3.Organizacja i program grupy socjoterapeutycznej…………45
4.Praca z dziecmi z rodzin dotknietych problemem alkoholowym…………47
5.Wychowanie jednostek dotknietych problemem narkomanii…………49


Rozdzial VI.
Problematyka i metodologia badan…………56

1.Problemy i cele badan…………58
2.Charakterystyka badanej zbiorowosci…………63
3.Organizacja badan…………70
4.Charakterystyka otrzymanego materialu badawczego…………75
5.Metody socjoterapii i psychoterapii sluzace rozwojowi uspolecznienia…………76


Rozdzial VII.
Rola rodziny w procesię uspolecznienia dzieci…………84

1.Emocjonalna wiez dziecka z rodzina…………85
a) zaspokajanie potrzeb………85
2.Opieka nad dzieckiem i stosowane metody wychowawcze…………89
3.Kary i nagrody…………91


Rozdzial VIII.
Rola grup rówiesniczych…………96

Rozdzial IX.
Funkcje placówki terapeutycznej w socjalizacji dzieci…………102

1.Zasada znajomosci wychowanka…………102
2.Rodzaje placówek, ich cele i zadania…………105
3.Funkcje wychowawcze ogniska terapeutycznego…………109
4.Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci…………113


Podsumowanie…………117
Bibliografia…………119
Ankieta

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>