Specyfika zawodu nauczyciela – źródła trudności i satysfakcji 4.18/5 (22)

1 marca 2019 Off Przez administratorWstęp

Rozdział I
Teoretyczne podstawy pracy

1.1. Pojęcia tematyczne
1.1.1. Motyw
1.1.2. Motywacja
1.1.3. Nauczyciel
1.1.4. Edukacja
1.1.5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1.1.6. Przedszkole i szkoła podstawowa
1.1.7. Szkoła średnia
1.2. Kształcenie nauczycieli w Polsce
1.3. Rola i właściwości nauczycieli
1.3.1. Kompetencje nauczyciela
1.3.2. Profesjonalizm jako nieodzowna cecha zawodu nauczyciela
1.3.3. Osobowość nauczyciela
1.4. Funkcje nauczyciela
1.5. Typy uwarunkowań wyboru zawodu nauczyciela
1.6. Trudności i wyzwania na drodze nauczyciea
1.7. Oczekiwania społeczne wobec osoby nauczyciela
1.8. Współczesny wizerunek nauczyciela


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problematyka badawcza
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Teren badań i próba badawcza


Rozdział III
Analiza badan własnych

3.1. Uwarunkowania wyboru zawodu nauczyciela
3.2. Wady i zalety zawodu nauczyciela
3.3. Postrzeganie osoby nauczyciela
3.4. Źródła trudności w zawodzie
3.5. Źródła satysfakcji w zawodzie
3.6. Współczesny wizerunek nauczyciela


Zakończenie
Bibliografia

Oceń