Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci. 4.21/5 (73)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I………5

1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6
1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojęcia z nia zwiazane………6
1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym
………13
1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17
1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20
2. Edukacyjne funkcje zabawy………24
2.1. Pojęcie zabawy w literaturze………24
2.2. Teorie zabaw………28
2.3. Wykorzystanie zabaw dla celów edukacyjnych………1
3. Basnie i bajki droga do rozbudzania aktywnosci twórczej dzieci………35
3.1.Pojęcie basni i bajki………35
3.2. Funkcje basni i bajek………42
4. Rola swietlicy w pobudzaniu twórczej aktywnosci dzieci………46
4.1. Zadania swietlicy szkolnej………46
4.2. Rola wychowawcy swietlicowego w działania ch wspomagajacych rozwój dziecka………48


Rozdział II………57

1. Scenariusze zajęć rozwijajacych aktywnosc twórcza dzieci………58
2. Problemy badawcze -cele i zlozenia badan………77
3. Metody i narzedzia badan………79
4. Teren i organizacja badan………81
5. Charakterystyka grupy badawczej………83
6. Analiza uzyskanych wyników………90


Wnioski z badan i podsumowanie………100
Bibliografia………102
Aneks………104
Zalacznik I – ankieta sprawdzajaca znajomosc bajek………104
Zalacznik II -ankieta sprawdzajaca myslenie twórcze dzieci………105

Oceń