Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza 4.5/5 (26)

24 października 2017 2 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza

1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna
1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych
1.2. Telewizja dziecieca
1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci
1.2.2. Polskie wytwórnie filmów animowanych
1.2.3. Wspólczesne stacje telewizyjne dla dzieci i ich oferta programowa
1.3. Tresci ksztalcace i wychowawcze zawarte w programach skierowanych do mlodego odbiorcy
1.3.1. Przywolanie badan na temat wpływu programów na dzieci
1.3.2. Agresja w bajkach i jej skutki
1.3.3. Pozytywne aspekty programów telewizyjnych


Rozdział II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cele badan
2.2. Problemy badawcze
2.3. Hipotezy badan wlasnych
2.4. Zmienne i wskazniki
2.5. Metoda, technika i narzedzie badan wlasnych


Rozdział III
Analiza badan wlasnych

3.1. Teren badan
3.2. Analiza problemowa zgromadzonego materialu badawczego
3.3. Wnioski i uogólnienia


Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis fotografii
Aneks

Oceń