Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka 4.69/5 (212)

22 listopada 2017 2 Przez administrator

Wstęp……….6

Rozdział I
Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury
1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8
1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12
1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14

Rozdział II
Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów
2.1 Telewizja jako składnik kultury masowej ……….28
2.2. Funkcje telewizji………. 30
2.3. Wpływ telewizji na rozwój dziecka………. 36
2.3.1. Pozytywny wpływ telewizji na rozwój dziecka ……….38
2.3.2. Negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka ……….41

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań ……….49
3.2. Problemy badawcze ……….50
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….50
3.4. Charakterystyka terenu badań oraz badanej grupy ……….53
3.5. Organizacja i przebieg badań………. 55
3.6. Charakterystyka próby badawczej ……….56

Rozdział IV
Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie wpływu telewizji na rozwój dziecka w świetle badań własnych
4.1. Poglądy rodziców w kwestii oglądania telewizji przez dziecko………. 59
4.2. Pozytywne i negatywne aspekty telewizji dla rozwoju dziecka w opinii rodziców ……….60
4.3. Wpływ rodziców na rozwój dziecka podczas oglądania telewizji ……….64
4.4. Problemy wychowawcze dzieci powodowane wpływem telewizji w opinii rodziców ……….65
4.5. Programy i treści mające pozytywny i negatywny wpływ na rozwój dziecka w opinii rodziców ……….67
4.6. Źródła informacji rodziców na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka………. 77

Zakończenie………. 79
Bibliografia ……….82
Spis tabel i rysunków ……….85
Aneks………. 87

Oceń