Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkola …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3. Niektóre leki u dzieci (na podstawie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego………… 50
2.3.1. Lek przed porzuceniem…………50
2.3.2. Kształtowanie się poczucia niskiej wartosci…………52
2.4. Rola basni i bajek w życiu dziecka …………55

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan…………61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, narzedzia i techniki badawcze…………65
3.4. Teren i organizacja badan…………68

Rozdzial IV
Wpływ baśni na rozwój dziecka

4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy …………70
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan…………71

Podsumowanie. Wnioski z badan …………84
Bibliografia…………88
Spis tabel i tresci…………91
Zalacznik (ankieta)…………92


Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,