Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.3/5 (97)

27 maja 2017 1 Przez administrator

Wstęp…………4

Rozdział I
W magicznym świecie baśni i bajek
1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdział II
Rola literatury dziecięcej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddziaływanie literatury…………36
2.2. Bajki i baśnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy występowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkoła …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3. Niektóre leki u dzieci (na podstawie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego………… 50
2.3.1. Lek przed porzuceniem…………50
2.3.2. Kształtowanie się poczucia niskiej wartości…………52
2.4. Rola baśni i bajek w życiu dziecka …………55

Rozdział III
Metodologia badan własnych

3.1. Cel i przedmiot badan…………61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze…………65
3.4. Teren i organizacja badan…………68

Rozdział IV
Wpływ baśni na rozwój dziecka

4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy …………70
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan…………71

Podsumowanie. Wnioski z badan …………84
Bibliografia…………88
Spis tabel i treści…………91
Załącznik (ankieta)…………92

Oceń