Infrastruktura drogowa w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota infrastruktury transportowej.

1.1. Pojecie, funkcje i zadania infrastruktury transportowej.
1.2. Cechy infrastruktury transportowej……….. 7
1.3. Podzial infrastruktury transportowej……….. 10
1.4. Infrastruktura transportowa, a rozwój gospodarczy……….. 17


Rozdzial 2.
Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

2.1. Stan obecny i perspektywy rozwoju sieci autostrad w Polsce……….. 20
2.2. Stan obecny i perspektywy rozwoju dróg ekspresowych w Polsce……….. 22
2.3. Inne elementy infrastruktury transportu drogowego……….. 42


Rozdzial 3.
Ocena infrastruktury drogowej w Polsce w świetle wyników badan ankietowych.

3.1. Cel przeprowadzonego badania……….. 45
3.2. Charakterystyka badanej zbiorowosci
3.3. Opis przeprowadzonego badania……….. 46
3.4. Analiza otrzymanych wyników i wnioski……….. 53


Podsumowanie / zakonczenie………. 56
Bibliografia………. 57
Spis tabel………. 59
Spis rysunków………. 60
Ankieta

Oceń