Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych 4.32/5 (19)

12 grudnia 2017 Wyłączone Przez administrator

Wstęp………..3
   1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej.
2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5
3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7
4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8
5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11

Zakończenie………..12
Bibliografia………..13

Oceń