Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …..30
4. Samorzadowe Kolegium Odwolawcze jako organ wyzszego stopnia. …..32
5. Biegly sadowy jako podmiot wydajacy opinie w sprawie administracyjnej. …..38


Rozdzial III.
Szczególne przypadki wylaczen

1. Wyłączenie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego bliskich. …..42
2. Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego. …..44


Zakończenie. …..49
Bibliografia……50

Oceń