Doping we współczesnym sporcie. 4.5/5 (20)


Wstęp.

Rozdział I

1. Problem dopingu w sporcie……….. 5
2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8


Rozdział II

3. Klasyczne środki dopingu
– Środki pobudzające (stymulanty)……….. 30
– Narkotyczne środki przeciwbólowe ………..30
– Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31
– Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. 33
– Środki moczopędne (dietetyki) ………..33
4. Spektakularne sposoby dopingu……….. 35
– Doping krwią ………..35
– Manipulacje farmakologiczne, chemiczne i fizyczne……….. 36
– Doping genowy ………..37
5. Zbadane skutki stosowania dopingu……….. 41
6. Doping w polityce sportowej państw totalitarnych……….. 46


Rozdział III

Metodologiczne wymogi naukowej analizy
Przedmiot badan a problem badawczy……….. 49
Hipotezy badawcze i ich znaczenie ………..50
Zmienne i wskaźniki. Rola pełniona w badaniach empirycznych……….. 50
Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 52
Problem doboru jednostek do badan ………..54


Rozdział IV

Problem dopingu w wypowiedziach badanych
1. Krótka charakterystyka respondentów ………..56
2. Patologia w sportowej rywalizacji w opinii badanych……….. 57
– Rozmowa pierwsza………..57
– Rozmowa druga ………..59
– Rozmowa trzecia……….. 60
– Rozmowa czwarta……….. 61
– Rozmowa piata ………..62
– Rozmowa szósta ………..63
– Rozmowa siódma ………..64
– Rozmowa ósma ………..65


Wnioski i uwagi podsumowujące ………..66

Oceń