Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)


Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka
podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu
podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
(VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów
i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony.


Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>