Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza i istota podatku.

1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4
1.2. Funkcje podatku……….7
1.3. Zasady podatkowe……….10
1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13
1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17
1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25


Rozdzial II.
Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31
2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44
2.3 Akcyzy……….49
2.4 Opodatkowanie majątku……….54
2.5 Podatek przemyslowy ……….57


Rozdzial III.
Ocena polskiego systemu podatkowego w oparciu o dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

3.1 Podatek od towarów i uslug……….58
3.2 Podatek akcyzowy……….62
3.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych……….63
3.4 Podatek dochodowy od osób prawnych……….69
3.5 Podatek rolny……….70
3.6 Podatek lesny……….71
3.7 Podatek od nieruchomosci……….72
3.8 Podatek od spadków i darowizn……….73


Bibliografia……….76
Pozycje zwarte……….76
Pozycje artykulowe……….76
Akty normatywne……….77
Spis tabel i wykresów……….78
Zalaczniki……….78

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>