Zasada równości podatkowej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Zasada równości jako postulat
sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5

1.1. Poglady kameralistów ……….5
1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7
1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10
1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13
1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15
1.6. Sprawiedliwosc pozioma i pionowa w koncepcji zdolnosci platniczej ………. 16


Rozdzial II
Zasada równości opodatkowania w
polskim systemie prawnym ……….19

2.1. Definicje zasady równości opodatkowania……….19
2.2. Równosc opodatkowania a zdolnosc platnicza………. 24
2.3. Zasada równości opodatkowania a konstrukcja
podatku dochodowego od osób fizycznych ………. 32
2.3.1. Ograniczony i nieograniczony
obowiazek podatkowy ……….32
2.3.2. Zwolnienia przedmiotowe……….34
2.3.3. Ulgi podatkowe……….37
2.3.4. Skale i stawki podatkowe……….38
2.3.5. Uproszczone formy opodatkowania………. 40
2.4. Zasada równości opodatkowania a konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych………. 41
2.4.1. Odrebnosci w podatku dochodowym od osób prawnych……….41
2.4.2. Ograniczony i nieograniczony obowiazek podatkowy……….41
2.4.3. Zwolnienia przedmiotowe……….43
2.4.4. Ulgi podatkowe……….44
2.4.5. Skala i stawki podatku ……….45
2.5. Zasada równości opodatkowania a prawo wlasnosci i wolnosc prowadzenia działalności gospodarczej ………. 46


Zakończenie
……….
49
Bibliografia
……….
51

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>